29 новембра, 2018 Projekti Нема коментара

Ovim projektom će se ojačati sposobnost organizacije ALHem da komunicira sa građanima i javnim organima vlastima, a samim tim i efikasnost i uticaj u pogledu preduzimanja inicijativa kako bi se ostvarile demokratske promene u prioritetnim oblastima.  Unapređene komunikacijske veštine i digitalni alati će omogućiti ALHemu da angažuje građane kako bi efikasno ostvario svoje ciljeve.

Projekat se sprovodi u saradnji sa organizacijom CRTA (Center for Research, Transaparency and Accountability)

Donator: Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Objavjeno od sandra