ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Toksična pukotina

Home » Toksična pukotina

Međunarodne organizacije IPEN, Arnika, ALHem i 17 drugih evropskih organizacija objavili su rezultate istraživanja koji pokazuju da su potrošački proizvodi uključujući i dečije igračke od reciklirane plastike, kontaminirani toksičnim hemikalijama, tzv. bromovanim usporivačima gorenja. To su toksične hemikalije za koje je poznato da utiču na rad štitne žlezde i izazivaju neurološke probleme i poremećaje pažnje kod dece.


Istraživanje „TOKSIČNA PUKOTINA“ koje su sprovele organizacije IPEN i Arnika ukazuje da se toksične hemikalije, OctaBDE i DecaBDE koje se koriste u izradi plastičnih kućišta za elektronske proizvode, prenose u proizvode koji nastaju upotrebom reciklata plastike. Ovo istraživanje je obuhvatilo ispitivanje igračke Rubikova kocka iz 26 zemalja, uključujući i Srbiju, i otkrilo da 90% uzoraka sadrži OctaBDE ili DecaBDE.

TOKSIČNA PUKOTINA otkriva da reciklirana plastika sadrži toksične hemikalije, takozvane usporivače gorenja, koje se nalaze u elektronskom otpadu a reciklažom ove plastike dolazi do kontaminacije i plastičnih dečijih igračka, kao i drugih plastičnih dečjih proizvoda. Neverovatno, ali hemikalije koje mogu da dovedu do oštećenja nervnog sistema i smanjenja intelektualnog kapaciteta pronađene su u Rubikovoj kocki – igrački koja je osmišljena kao mozgalica.

Ove hemikalije su dugotrajnog dejstva i poznato je da oštećuju reproduktivni sistem i ometaju rad endokrinog sistema, one negativno utiču na razvoj intelektualnih veština i pažnju, učenje i pamćenje. Srbija je potpisnica Stokholmske konvencije koja zabranjuje i ograničava upotrebu najopasnijih hemikalija.

ALHem je u Srbiji kupio nekoliko igračaka nalik Rubikovim kockama i poslao ih na analizu u Češku, gde su za laboratorijska ispitivanja odabrana tri uzorka. Analizom je utvrđeno da sva tri uzorka sadrže OctaBDE i DecaBDE.

Toksične hemikalije iz elektronskog otpada ne bi smele da se nalaze u dečjim igračkama,” izjavila je Jelena Milić, predstavnica ALHema. “Ovaj problem treba rešavati kako na globalnom, tako i na nacionalnom nivou.