11 августа, 2017 Vesti Нема коментара

Hemikalije koje se nalaze u diskovima, kuvalima za vodu i plastičnim bocama, mogle bi uskoro da budu zabranjene kada nadležne institucije EU usvoje odluku kojim se potvrđuje da one ometaju funkciju endokrinog sistema, odnosno predstavljaju endokrine disruptore.

Evropska agencija za hemikalije (ECHA) jednoglasno je izglasala da BPA jeste endokrini distruptor, jer je povezan sa mnogim hormonskim poremećajima koji mogu prouzrokovati rak, smetnje u učenju i dijabetes. Ova supstanca već je prepoznata kao toksična po reproduktivni sistem ljudi od strane Evropske komisije.

Organizacija koja je bavi pravnim aspektom zaštite životne sredine, ClientEarth, učestvovala je u dvadesetogodišnjoj borbi za zabranu upotrebe BPA i ovom prilikom je istakla da je ova odluka istorijska i da zahteva ubrzanu reakciju od strane evropskih vlasti.

“Sada kada je BPA konačno prepoznat kao endokrini distruptor, EU i države članice moraju da brzo reaguju kako bi se sprečila dalja nepopravljiva šteta koju ova hemikalija čini ljudima i životnoj sredini“, rekla je advokatica organizacije ClientEarth Alise Bernard.

BPA je jedna od najprodavanijih hemikalija na svetu. Skoro četiri miliona tona ove supstance je proizvedeno u 2006. godini, a čak trećina je prodata u Evropi. Ona je prvobitno proizvedena kao sintetička zamena za ženski hormon estrogen, a stavljena je u promet kao industrijska hemikalija 1957. godine od kada počinje intenzivna proizvodnja plastičnih masa. BPA je tada polimerizovan sa fosgenom kako bi se proizvela plastična masa poznata danas kao polikarbonat.

Više od 90% svetske populacije u nalazima urina ima BPA, objavljeno je u epidemiološkoj studiji Nemačke federalne agencije za zaštititu životne sredine koja je identifikovala 591 pozitivna uzorka na BPA od 599 testiranih uzoraka.

Najveća studija biomonitoringa EDC hemikalija u urinu trudnica u Francuskoj, uključila je 4000 ispitanica, a rezultati analize su pokazali da više od 70% uzoraka pozitivno na BPA. Pored toga, sve je veći broj stručnih zdravstvenih studija koje povezuju ovu hemikaliju sa porastom raka, malignih tumora, pobačajima i anomalijama kod novorođenčadi.

Nataša Kingoti, portparolka Health and Environment Alliance izjavila je da je uticaj Evropske agencije za hemikalije od ključnog značaja za smanjenje izloženosti ljudi ovoj supstanci u budućnosti.

“Endokrini distruptori su hemikalije koje su sveprisutne, kao što je bisfenol A, i predstavljaju jedan od ključnih izazova po ljudsko zdravlje u današnje vreme.”

Strah nevladinih organizacija je da će industrijska udruženja umanjiti ocenu ECHA, s obzirom da se asocijacija trgovaca plastike Plastics Europe već suprotstavila saznanju da je BPA toksičan po ljudski reproduktivni sistem.

Bez obzira na sve, ECHA očekuje da će preporuke za ograničenja u korišćenju BPA biti usvojene evropskom regulativom najverovatnije naredne godine.

“Ne možemo da predvidimo tačno kada će se dogoditi”, rekla je portarolka ECHA, “Verujemo da će doći do usvajanja ograničenja korišćenja BPA, ali ne tako brzo.”

Objavjeno od sandra