Cilj projekta je aktivnije uključivanje mladih u zagovaračke procese i unapređenje dijaloga i saradnje sa donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama, kako bi se doprinelo povećanju njihovog učešća u procesima donošenja odluka, posebno u oblasti zaštite zdravlja i životne sredine. Krajnji korisnici ovog zagovaračkog procesa će biti svi građani Srbije. U ovu svrhu ALHem razvija Program za mlade, koji uključuje edukaciju, zagovarački proces i komunikaciju, i koji će kao krajnji ishod imati realizaciju zagovaračke inicijative sa ciljem provere primene propisa zabrane/ograničenja određenih ftalata u potrošačkim proizvodima na tržištu Srbije.

Period realizacije: januar 2024 – decembar 2024

Donatori: Projekat se sprovodi u partnerstvu sa češkom organizacijom ARNIKA – Toxics and Waste Programme, uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Republike Češke, kao deo Programa Trasformation Cooperation Programme.

Objavjeno od sandra