ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Home » Archive

Cilj projekta: Važeći propis u Srbiji koji se odnosi na zabranu/ograničenje opasnih supstanci u električnoj I elektronskoj opremi potiče još iz 2010. godine i nije usaglašen sa EU direktivom 2015/863/EU (poznata kao RoHS III) koja zabranjuje/ograničava upotrebu 4 ftalatna jedinjenja i primenjuje se u EU od 2019. godine. Drugim rečima, postoji već petogodišnje kašnjenje i ...
Saznaj Više
Cilj projekta je aktivnije uključivanje mladih u zagovaračke procese i unapređenje dijaloga i saradnje sa donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama, kako bi se doprinelo povećanju njihovog učešća u procesima donošenja odluka, posebno u oblasti zaštite zdravlja i životne sredine. Krajnji korisnici ovog zagovaračkog procesa će biti svi građani Srbije. U ovu svrhu ALHem razvija Program ...
Saznaj Više
Cilj projekta Cilj projekta je podrška ALHemu za zagovaračku aktivnost u cilju daljeg razvoja okvira za Strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM) za period posle 2020. godine (SAICM-Beyond -2020-Framework). SAICM je identifikovao važna pitanja i stvorio višesektorsku platformu i proces sa više zainteresovanih strana za delovanje; međutim, opšti cilj nije postignut, a ostvareni napredak je ...
Saznaj Više
U okviru ALHem-ovog Programa za mlade, 21.05.2024. održana je radionica u online formatu o načinima prikupljanja sredstava (eng. fundraising) za potrebe organizacija civilnog društva i osnove projektnog menadžmenta. Radionica je bila namenjena organizacijama mladih i za mlade, ekološkim organizacijama, kao i zainteresovanim pojedincima u Srbiji koji su se odazvali ALHem-ovom pozivu za aktivno uključivanje u ...
Saznaj Više
U okviru Strateškog plana rada i aktuelnih projekata, ALHem započinje Program „Mladi za netoksičnu životnu sredinu u Srbiji“  sa ciljem aktivnijeg uključivanja mladih u edukaciju, zagovarački proces i komunikaciju ka zainteresovanim stranama i građanimauoblasti zaštite zdravlja i životne sredine, sa posebnim fokusom na bezbednost od toksičnih hemikalija i proizvoda koji mogu da ih sadrže. Dana ...
Saznaj Više
Beograd, 22.01.2023. Nedavno objavljena studija koju su sprovele organizacija Arnika iz Češke i međunarodna mreža IPEN, uz učešće 16 partnerskih organizacija iz celog sveta, uključujući ALHem iz Srbije, dokazala je prisustvo toksičnih per- i polifluoroalkil supstanci (PFAS) u vodootpornim jaknama i drugim odevnim predmetima kupljenih na tržištu 13 zemalja sa četiri kontinenta. Studija je takođe ...
Saznaj Više
Nedavno objavljena studija koju su sprovele organizacija Arnika iz Češke i međunarodna mreža IPEN, uz učešće 16 partnerskih organizacija iz celog sveta, uključujući ALHem iz Srbije, dokazala je prisustvo toksičnih per- i polifluoroalkil supstanci (PFAS) u vodootpornim jaknama i drugim odevnim predmetima kupljenih na tržištu 13 zemalja sa četiri kontinenta. PFAS su grupa sintetičkih hemikalija ...
Saznaj Više
Beograd, 30. oktobar –  Poglavlje 27 u vezi je sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan, te se deseti godišnji Izveštaj iz senke Koalicije 27 pod nazivom „Zelena agenda bez agende“, bavi ključnim događajima u oblasti životne sredine i klimatskih promena i daje osvrt na sprovođenje Zelene agende u Republici Srbiji. Kvalitet vazduha koji dišemo, (ne)dostupnost ...
Saznaj Više
USVOJEN NOVI GLOBALNI OKVIR ZA HEMIKALIJE – ZA PLANETU BEZ ŠTETNIH POSLEDICA OD HEMIKALIJA I OTPADA 13.10.2023. Posle višegodišnje pripreme i pregovaranja na 5. Međunarodnoj konferenciji o upravljanju hemikalijama (ICCM5) organizovana od strane UNEP-a i nemačke vlade kao domaćina konferencije održanoj u Bonu u periodu od 25-29. septembra 2023, konačno je usvojen  novi instrument pod ...
Saznaj Više
Alternativa za bezbednije hemikalije (ALHem) organizovala je 7. juna 2023. webinar sa ciljem informisanja i upoznavanja zainteresovane javnosti sa novim Strateškim okvirom za bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom na globalnom nivou (SAICM-Beyond-2020-Framework)...
Saznaj Više
Strana 1 od 10 1234510...Poslednja strana