ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Vesti

Home » Vesti

U okviru ALHem-ovog Programa za mlade, 21.05.2024. održana je radionica u online formatu o načinima prikupljanja sredstava (eng. fundraising) za potrebe organizacija civilnog društva i osnove projektnog menadžmenta. Radionica je bila namenjena organizacijama mladih i za mlade, ekološkim organizacijama, kao i zainteresovanim pojedincima u Srbiji koji su se odazvali ALHem-ovom pozivu za aktivno uključivanje u ...
Saznaj Više
U okviru Strateškog plana rada i aktuelnih projekata, ALHem započinje Program „Mladi za netoksičnu životnu sredinu u Srbiji“  sa ciljem aktivnijeg uključivanja mladih u edukaciju, zagovarački proces i komunikaciju ka zainteresovanim stranama i građanimauoblasti zaštite zdravlja i životne sredine, sa posebnim fokusom na bezbednost od toksičnih hemikalija i proizvoda koji mogu da ih sadrže. Dana ...
Saznaj Više
Nedavno objavljena studija koju su sprovele organizacija Arnika iz Češke i međunarodna mreža IPEN, uz učešće 16 partnerskih organizacija iz celog sveta, uključujući ALHem iz Srbije, dokazala je prisustvo toksičnih per- i polifluoroalkil supstanci (PFAS) u vodootpornim jaknama i drugim odevnim predmetima kupljenih na tržištu 13 zemalja sa četiri kontinenta. PFAS su grupa sintetičkih hemikalija ...
Saznaj Više
Beograd, 30. oktobar –  Poglavlje 27 u vezi je sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan, te se deseti godišnji Izveštaj iz senke Koalicije 27 pod nazivom „Zelena agenda bez agende“, bavi ključnim događajima u oblasti životne sredine i klimatskih promena i daje osvrt na sprovođenje Zelene agende u Republici Srbiji. Kvalitet vazduha koji dišemo, (ne)dostupnost ...
Saznaj Više
USVOJEN NOVI GLOBALNI OKVIR ZA HEMIKALIJE – ZA PLANETU BEZ ŠTETNIH POSLEDICA OD HEMIKALIJA I OTPADA 13.10.2023. Posle višegodišnje pripreme i pregovaranja na 5. Međunarodnoj konferenciji o upravljanju hemikalijama (ICCM5) organizovana od strane UNEP-a i nemačke vlade kao domaćina konferencije održanoj u Bonu u periodu od 25-29. septembra 2023, konačno je usvojen  novi instrument pod ...
Saznaj Više
Alternativa za bezbednije hemikalije (ALHem) organizovala je 7. juna 2023. webinar sa ciljem informisanja i upoznavanja zainteresovane javnosti sa novim Strateškim okvirom za bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom na globalnom nivou (SAICM-Beyond-2020-Framework)...
Saznaj Više
Godišnja konferencija Evropskog biroa za životnu sredinu (European Environmental Bureau) pod nazivom “Our common future: for a European Green Deal 2” održana je 8. maja u Stockholmu, u saradnji sa švedskom organizacijom članicom EEB – Swedish Society for Nature Conservation (SSNC). Konferencija je okupila ključne igrače koji se bave pitanjima zaštite životne sredine, akademsku zajednicu, ...
Saznaj Više
Suočena sa klimatskim poremećajima, degradacijom životne sredine i ubrzanim gubitkom biodiverziteta, Evropska komisija je krajem 2019. predstavila Evropski zeleni dogovor. Jedno od najvažnijih poglavlja Zelenog dogovora koje doprinosi ambiciji nultog zagađenja je Strategija održivog upravljanja hemikalijama (EU Chemical Strategy for Sustainability, skr. CSS). CSS je objavljen 2020. godine i predviđa reviziju REACH-a, najvažnije EU regulative ...
Saznaj Više
Od 27.02-3.03.2023. godine održan je II deo četvrtog pripremnog sastanka u Najrobiju, Kenija u okviru procesa za razmatranje daljeg razvoja SAICM okvira za period posle 2020. godine, a koji bi trebalo da smanji štetan uticaj hemikalija i otpada na globalnom nivou. Očekuje se da novi okvir bude usvojen na ICCM5 ove godine u septembru u ...
Saznaj Više
Evropska agencija za hemikalije (ECHA) je objavila da započinje evaluaciju predloga za zabranu/ograničenje PFAS u smislu procene rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i socio-ekonomski impakt. Predlog su podneli nadležni organi Danske, Nemačke, Holandije, Norveške i Švedske 13. 01.2023 u cilju smanjenja emisije PFAS u životnu sredinu i stavljanja bezbednijih proizvoda na tržište ...
Saznaj Više
Strana 1 od 11 1234510...Poslednja strana