17 априла, 2014 Vesti Нема коментара

Informacioni sistem opasnih supstanci Nemačkog socijalnog osiguranja za akcidentne (German Social Accident Insurance)

Prema EU REACH Uredbi o hemikalijama, proizvođači ili uvoznici koji registruju supstancu moraju da prijave vrednost koja služi za procenu odgovarajućih mera zaštite pri korišćenju te supstance DNEL. DNEL (eng. The Derived No-Effect Level) je nivo izloženosti supstanci ispod koje se ne očekuje pojavljivanje štetnih efekata.

GESTIS DNEL Baza podataka obuhvata DNELs koji se odnose na radna mesta i koji su ustanovili proizvođači i uvoznici prema sopstvenoj odgovornosti a koje je objavila Evropska agencija za hemikalije (ECHA), bez pregleda njihove validnosti. Osnovni podaci za svaku supstancu se takođe nalaze u ovoj bazi radi identifikacije supstance (sinonimi, indeks brojevi, formule) zajedno sa linkovima gde su drugi podaci o supstancama u GESTIS bazi podataka.

GESTIS DNEL Baza podatka trenutno sadrži DNELs za radnike (lokalni i/ili sistemski efekti u slučaju dugotrajne izloženosti udisanjem) sa dodatnim informacijama za 1300 supstanci. Ako su različite DNELs vrednosti objavljene, navedene su jedna pored druge bez evaluacije. Ti podaci su takođe dostupni kao Excel dokument. Excel dokument takođe sadrži DNEL vrednosti za grupe supstanci, smeše, smole, masti, reakcione smeše i ostalo što nije precizno definisano.

Ove vrednosti se mogu koristiti za procenu rizika za radna mesta gde se koriste opasne hemikalije, npr. za određivanje mera zaštite i evaluaciju njihove efikasnosti.

Pogledajte detaljnije informacije o DNELs.

Pogledajte opis GESTIS baze podataka.

Otvorite GESTIS bazu podataka.

Ko je objavio ovu bazu podataka?

GESTIS DNEL Bazu podataka sačinio je Institut za bezbednost i zdravlje na radu Nemačkog socijalnog osiguranja za akcidentne (IFA) u saradnji sa Nemačkim institucijama za socijalno osiguranje za akcidentne, nemač

Objavjeno od sandra