ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Događaji

Home » Događaji

Od 27.02-3.03.2023. godine održan je II deo četvrtog pripremnog sastanka u Najrobiju, Kenija u okviru procesa za razmatranje daljeg razvoja SAICM okvira za period posle 2020. godine, a koji bi trebalo da smanji štetan uticaj hemikalija i otpada na globalnom nivou. Očekuje se da novi okvir bude usvojen na ICCM5 ove godine u septembru u ...
Saznaj Više
Zelene javne nabavke postaju tema koja privlači sve veći interes naručioca i dobavljača. ALHem je organizovao događaj u hibridnom formatu na temu “Šta znamo o zelenim javnim nabavkama u Srbiji?” gde smo pokušali da odgovorimo na pitanja kao što su: Šta su zelene javne nabavke? Da li postoji strateški i pravni okvir, odnosno da li ...
Saznaj Više
Opasne hemikalije u svakodnevnim proizvodima su tema za koju se interesuje sve više građana i organizacija civilnog društva.
Saznaj Više
Zelene javne nabavke su jedan instrumenat koji može značajno da doprinese ostvarivanju Zelene agende Srbije, pre svega efikasnijim korišćenjem prirodnih resursa, podsticanjem inovacija i poslovanja po principima cirkularne
Saznaj Više
ALHem je zajedno sa češkom organizacijom Arnika organizovalo stručnu debatu „Ftalati u proizvodima na tržištu Republike Srbije“ 10. decembra 2020. od 11-13h online putem zoom platforme. Cilj debate je bio da pokrene stručna diskusija o važnosti ubrzanog donošenja zabrane /ograničenje četiri ftalata bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP), dibutil ftalat (DBP), benzil butil ftalat (BBP) i diizobutil ftalat ...
Saznaj Više
Upoznavanje privrednih subjekata sa načinima za identifikaciju opasnih hemikalija u finalnim proizvodima, kao i unapređenje komunikacije unutar svojih lanaca snabdevanja i ka potrošačima je neophodno kako bi se zadovoljile potrebe potrošača da raspolažu inofmacijama i donose odgovorne odluke pri kupovini - zaključak je dvodnevnog međunarodnog seminaraodržan 25. i 26. februara 2020. u udobnom prostoru hotela Mercure Excelsior Belgrade.
Saznaj Više
U cilju promocije zelenih javnih nabavki u Srbiji, Alternativa za bezbednije hemikalije - ALHem je u ponedeljak, 23.12.2019. godine organizovao Eko-brunch u Hotelu In u Beogradu.
Saznaj Više
SCAN4CHEM DVODNEVNI SHOWROOM Prošle nedelje održana je promocija srpske verzije mobilne aplikacije SCAN4CHEM koja omogućava građanima i građankama da jednostavnim skeniranjem barkoda proizvoda pošalju pitanje kompanijama da li proizvod sadrži opasne supstnce. Za tu priliku smo otvorili dvodnevni showroom u fenomenalnom prostoru jednog beogradskog stana. To je doprinelo posebnošču samog dogadjaja, te su posetioci mogli ...
Saznaj Više
Održan seminar o zelenim javnim nabavkama sa ciljem da se pokrene javna diskusija i dijalog o ovoj temi kroz mobilizaciju i uključivanje relevantnih institucija.
Saznaj Više
Strana 1 od 3 123