U okviru ALHem-ovog Programa za mlade, 21.05.2024. održana je radionica u online formatu o načinima prikupljanja sredstava (eng. fundraising) za potrebe organizacija civilnog društva i osnove projektnog menadžmenta. Radionica je bila namenjena organizacijama mladih i za mlade, ekološkim organizacijama, kao i zainteresovanim pojedincima u Srbiji koji su se odazvali ALHem-ovom pozivu za aktivno uključivanje u edukaciju, zagovarački proces i komunikaciju iz oblasti zaštite zdravlja i životne sredine, sa posebnim fokusom na bezbednost od toksičnih hemikalija i proizvoda koji mogu da ih sadrže.

Cilj radionice je upoznavanje učesnika sa mogućnostima finansiranja projektnih predloga- kako pronaći odgovarajuće grantove i donatore, kako koncipirati svoju ideju u projektni predlog,  na šta naročito obratiti pažnju u raspisanim konkursima; pregled najčešćih grant programa na međunarodnom, EU i nacionalnom nivou, kao i par saveta i trikova za upravljanje projektnim ciklusom.

Radionici je prisustvovao 21 učesnik, od čega 14 učesnika iz 10 organizacija civilnog društva iz Beograda, Pančeva, Smedereva, Pirota i Niša, kao i 7 zainteresovanih mladih pojedinaca – studenata.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Youth for healthy Serbia“, koji ALHem sprovodi zajedno sa češkom organizacijom Arnika uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Republike Češke kao deo Programa „Trasformation Cooperation Programme“. Radionicu su vodile kolege Jan Šamanek i Lenka Petrlikova Maškova iz češke organizacije Arnika.

Objavjeno od sandra