13 јануара, 2017 Vesti Нема коментара

Nakon velikog pritiska stručnih i naučnih grupa, krajem prošle godine Države članice Evropske Unije donele su odlukuo odbijanju predloga Evropske komisije o kriterijumima za identifikaciju hemikalije kao endokrinog disruptora.ALHem, kao član koalicije za Evropu bez endokrinih disruptora (EDC Free Europe), pozdravlja odluku država članica o odbijanju predloga Evropske komisije o kriterijumima za identifikaciju hemikalije kao endokrinog disruptora i podržava sve pozive upućene Evropskoj komisiji da razmotri ključne elemente kritike predloga.

Posle dugogodišnjeg procesa uspostavljanja kriterijuma za identifikaciju endokrinih disruptora, Evropska komisija objavila je krajem prošle godine najnoviji predlog koji je naišao na veliku kritiku od strane zainteresovanih strana, naročito od stručnih i naučnih grupa, uključujući i Koaliciju EDC-Free Europe. Paralelno sa tim, više od 260 hiljada gradjana Evrope potpisalo je peticiju u kojoj se zemlje članice EU pozivaju da odbiju predlog Evropske komisije za kriterijume za identifikaciju hemikalije kao EDC.

Jedna od najviše kritikovanih aspekata predloga jeste obimnost informacija potrebnih za dokazivanje da hemikalija ima svojstvo EDC. Takođe značajna je manjkavost regulative o stavljanju u promet biocidnih proizvoda i sredstava za zaštitu bilja koja imaju svojstvo da ometaju rad endokrinog sistema. Odnosno ova manjkavost i dalje omogućava stavljanje u promet ovih hemikalija i ispoljavanje njihovih štetnih efekata.

Nevladin sektor, naučne i stručne grupe smatraju da predloženi kriterijumi nisu dovoljno jasni, i da, kao takvi neće dovesti do uklanjanja ovih hemikalija sa tržišta. Smatramo da Evropska komisija treba da predloži jasnije kriterijume za identifikaciju ovih supstanci, kako bi se postiglo smanjenje izloženost ljudisprečio razvoj bolesti izazvanih EDC i smanjili troškovi zdravstvene zaštite. Jasniji kriterijumi bi pokrenuli inovacije ka bezbednijim hemikalijama, a samim tim i proizvodima i tako stvorili zdraviju budućnost za sve nas.

Endokrini disruptori predstavljaju širok spektar supstanci, i prirodnih i veštačkih, za koje je pokazano da izazivaju poremećaje endokrinog sistema. Efekti izazvani ovim supstancama ne moraju se videti odmah, već i dugo posle izlaganja.

Ove supstance se koriste u proizvodnji mnogih hemikalija i predmeta, što dovodi do nesvesnog izlaganja ljudi i ugrožavanja njihovog zdravlja. Regulisanje upotrebe ovakvih hemikalija je neophodno i hitno, a kriterijumi za samo identifikaciju moraju biti jasni, ali i put dolaženja do rezultata mora biti vremenski kratak. Nadamo se da će Evropska komisija uvažiti sugestije i komentare na prethodni predlog tako da dobijemo efikasnu zaštitu stanovništva od ovih opasnih hemikalija.

Objavjeno od sandra