ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Projekti

Home » Projekti

Cilj projekta: Projektom je predviđeno da ALHem razvije i učini javno dostupnom virtuelnu Bazu znanja o zelenim javnim nabavkama (GPP Virtual Knowledge Centre-GPP VKC) u Srbiji koja će pružiti besplatne, relevantne i testirane alate i metodologije, procedure i informativne materijale prilagođene korisnicima. Projekat doprinosi sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem  kapaciteta ...
Saznaj Više
Cilj projekta: Projekat ima za cilj pokrenje inicijative od strane civilnog sektora u Srbiji pred nadležnim državnim organom za ubzano donošenje zabrane/ograničenja ftalata u proizvodima, odnosno preuzimanje Uredbe EU 2018/2005 u domaće propise. Pokretanju inicijative je prethodilo laboratorijsko testiranje određenog broja proizvoda sa srpskog tržišta na prisustvo ftalata koji su zabranjeni u EU. Drugi cilj ...
Saznaj Više
Cilj projekta je da doprinese razvoju i promociji zelenih javnih nabavki u Srbiji jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva kao i potencijalnih naručioca i ponuđača o prednostima i koristima uključivanja zelenih kriterijuma u procese javnih nabavki, te da pokrene javnu diskusiju i dijalog o ovoj temi kroz uključivanje relevatnih institucija (pre svega Uprave za javne nabavke ...
Saznaj Više
Opšti cilj projekta je pokretanje i promovisanje  supstitucije (zamene) supstanci koje izazivaju zabrinutost – SVHC u proizvodima bezbednijim alternativama povećanjem tražnje za proizvodima bez SVHC na tržištu i podrška industriji za identifikaciju supstanci koje izazivaju zabrinutost (SVHC) u svojim proizvodima. Projekat je financiran od strane Federalnog ministarstva zaštite životne sredine, i nuklearne sigurnosti Republike Nemačke ...
Saznaj Više
Ovim projektom će se proširiti svest o pravu na informaciju o prisustvu hemikalija u dečijim igračkama i proizvodima za negu dece, uključujući i uticaj na zdravlje i životnu sredinu proizvodnje, uvoza, potrošnje i odlaganja ovih proizvoda. U okviru projekta će biti analizirane etikete proizvoda, a sami proizvodi će biti laboratorijski testirani na sadržaj ftalata , ...
Saznaj Više
Ovim projektom će se ojačati sposobnost organizacije ALHem da komunicira sa građanima i javnim organima vlastima, a samim tim i efikasnost i uticaj u pogledu preduzimanja inicijativa kako bi se ostvarile demokratske promene u prioritetnim oblastima.  Unapređene komunikacijske veštine i digitalni alati će omogućiti ALHemu da angažuje građane kako bi efikasno ostvario svoje ciljeve. Projekat ...
Saznaj Više
ALHem je u avgustu otpočeo implementaciju projekta „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“....
Saznaj Više
U drugoj godini institucionalnog granta za jačanje finansijske i institucionalne održivosti ALHem je razvio strateška dokumenta (Strateški plan, Fundrasing strategija, Strategija komunikacije), interna/pravna dokumenta i Plan angažovanja volontera u 2017. godini. Dalje su uspostavljani i razvijani kontakti u okviru međunarodnih, evropskih i nacionalnih mreža organizacija, kao i mreže sa stručnom jovnošću iz oblasti zdravlja I ...
Saznaj Više
U okviru ovog projekta, ALHem je radio na  jačanju finansijske i institucionalne održivosti što je podrazumevalo jačanje unutrašnjih kapaciteta organizacije, stručno usavršavanje, nastavak saradnje na međunarodnom nivou i članstva u međunarodnim asocijacijama, istraživanje javnog mnjenja, kao i razvoj fund-raising i PR aktivnosti. Donator: Ambasada Kraljevine Norveške
Saznaj Više
ziva
U okviru IPEN -IMEAP projekat „Odgovor Srbije na globalni sporazum o živi“ urađena je publikacija u kojoj se mogu pronaći informacije o sadržaju međunarodne konvencije o živi- Minamata konvencije...
Saznaj Više
Strana 1 od 2 12