23 августа, 2018 Vesti Нема коментара

Javna rasprava o Nacrtu zakona o predmetima opšte upotrebe, održana je 24.07.2018. godine u Privrednoj komori Srbije. Ovom događaju su prisustvovali i predstavnici ALHema i skrenuli pažnju na neuskladjenost Nacrta sa EU. U tom smislu ALHem daje sledeće komentare, sugestije i primedbe:

U prvom članu u stavu 1, koji se odnosi na predmet i cilj ovog zakona, smatramo da nedostaje zaštita životne sredine kao važan aspekt upravljanja predmetima za opštu upotrebu, jer na kraju svog životnog ciklusa ovi proizvodi postaju otpad, koji se dalje mogu reciklirati u nove proizvode ili završiti na deponiji. Iz tog razloga predlažemo da se u delu  “…a u svrhu obezbeđenja visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi…” doda i zaštita životne sredine.

Opšta primedba na ovaj Nacrt zakona jeste da je zasnovan na zastarelom konceptu zdravstvene ispravnosti, ali ne samo u terminološkom smislu i pravno-tehničkim pitanjima, već pre svega u neusaglašenosti sistema. EU koncept je zasnovan na opštoj, integralnoj bezbednosti proizvoda koji je primarno uređen direktivom o opštoj bezbednosti proizvoda, a pojedine grupe proizvoda detaljnije su uređene posebnim propisima kojima se uređuju posebni uslovi za njihovo stavljanje u promet – npr. hemikalije, igračke, kozmetika, biocidi, sredstva za zaštitu bilja, i sl.

U tom smislu osnovna primedba se odnosi  na nameru da se u ovaj zakon “vrate” detergenti i biocidni proizvodi kao “sredstva za održavanje higijene”.

Stavljanje detergenata i biocidnih proizvoda je u potpunosti uređeno Zakonom o hemikalijama i Zakonom i biocidnim proizvodima, odnosno pratećim podzakonskim aktima. Za navode Ministarstva zdravlja da tako uspostavljenim sistemom nije „pokrivena“ zdravstvena ispravnost, ne postoji nijedan racionalan i utemeljen argument. Naime, ceo koncept Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima je na stavljanju u promet bezbednih proizvoda – bezbednih sa aspekta njihovih toksikoloških, ekotoksikoloških i fizičko-hemijskih svojstava. Cilj je da se u promet mogu staviti samo oni proizvodi koji ne predstavljaju neprihvatljiv rizik po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu. Osim propisa EU koji su transponovani u ova dva zakona, nijedan drugi propis u EU ne uređuje dalje stavljanje u promet detergenata i biocidnih proizvoda o čemo je radna grupa koja je radila na ovom predlogu sigurno upoznata. To se vidi i u tekstu nacrta zakona gde u delu koji se odnosi na biocidne proizvode i detegente nisu propisani nijedni drugi uslovi, već su date samo definicije.

Jasno  je da na ovako zastarelo koncipiran zakon imaju i određene interesne grupe, pre svega zavodi za javno zdravlje u Srbiji, koji izdaju sertifikate o zdravstvenoj ispravnosti, što je suprotno principu odgovornosti snabdevača za proizvod koji stavlja na tržište, kao i principu kontrole na tržištu. Sve ovo dovodi do problema u sprovođenju propisa koji se odnosi na ove grupe proizvoda, naročito biocidnih proizvoda za koje je potrebno da  snabdevač pre stavljanja u promet dobije dozvolu, odnosno “rešenje o upisu BP u Privremenu listu BP” od nadležnog organa (Ministartstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine). U praksi bi moglo da se desi da već odobren biocidni proizvod iz nekog razloga “ne prođe” zdravstvenu ispravnost i tako dovede do zastoja u prometu robe, ali što je još važnije može da dovede i potrošače u zabludu u vezi sa bezbednošću ovog proizvoda. Nije jasno koji su to dodatni parametri koji se dodatno kontrolišu u okviru zdravstvene bezbednosti biocidnog proizvoda (laboratorijsko testiranje) a da oni nisu već razmotreni u postupku odobravanja za stavljanje u promet biocidnog proizvoda.

Pretpostavljamo da će i ministarstvo nadležno za upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima, kao i nadležni organi koji procenjuju usklađenost propisa sa EU i Evropska Komisija imati primedbe u vezi sa navedenim neusklađenostima, pa se nadamo da ćete ove primedbe pažljivo razmotriti.

Takođe, ALHem smatra da u Nacrtu ovog zakona nema adekvatnih ovlašćenja za propisivanje svih odredbi EU propisa koji se odnose na kozmetičke proizvode, igračke i materijale koji dolaze u kontakt sa hranom. Ovo ističemo kao veoma važan aspekt jer je to glavni razlog za donošenje novog zakona, a naročito uzimajući u obzir njegovo znatno kašnjenje. Takođe smo zabrinuti i zbog prelaznih rokova s obzirom da u ovom nacrtu nisu precizirani, a naročito kod propisivanja zabrana i ograničenja koja će uslediti za ove proizvode, pa se nadamo da rokovi neće biti predugački.

ALHem će svakako pratiti proces donošenja ovog  zakona i predviđenih podzakonskih akata, s obzirom  da je jedan od naših osnovnih ciljeva da se poboljša informisanost o opasnosti hemikalija  i omogući da rizici u vezi sa korišćenjem najopasnijih supstanci (kako u hemikalijama, tako i u najrazličitijim proizvodima) budu svedeni na najmanju moguću meru. 

Objavjeno od sandra