ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Vesti

Home » Vesti

05.04.2016 Na osnovu inicijative organizacije civilnog društva ALHem (Alternativa za bezbednije hemikalije), a u organizaciji Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju i ALHem-a organizuje se...
Saznaj Više
15.04.2016 Hemikalije koje ometaju rad endokrinog sistema nedvosmisleno doprinose povećanju broja različitih oboljenja, zaključuje se u najnovijem izveštaju publikovanom u naučnom časopisu “Endocrine Society”...
Saznaj Više
Na osnovu metodologije koju je pripremio ALHem tri udruženja potrošača Centar potrošača Srbije (CEPS), Asocijacija potrošača Srbije (APOS) i Centar za zaštitu potrošača FORUM dostavljala su distributerima zahtev o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost (SVHC) u odabranim proizvodima u periodu 7. decembar 2015.- 17. februar 2016, a u vezi sa pravima i obavezama utvrđenim  članom 27. Zakona ...
Saznaj Više
ALHem je prošle nedelje obeležio 15. mart, Svetski dan potrošača promocijom kampanje “IZBORI SE DA ZNAŠ”, čiji cilj je poboljšanje informisanosti potrošača o opasnim hemikalijama koje se mogu naći u proizvodima koji nas svakodnevno okružuju. Na tri javna skupa, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, građani su pokazali veliko interesovanje za informacije o opasnim hemikalijama, ...
Saznaj Više
U Beogradu smo 15. decembra 2015. godine održali radionicu za novinare na temu „Bezbednog upravljanja hemikalijama“. Jedan od najznačajnijih ciljeva ove obuke je bio da se novinari upoznaju i zainteresuju za neophodnost upravljanje hemikalijama, informišu koji su najveći problemi u ovoj oblasti, da saznaju od koga mogu dobiti pouzdane informacije na ovu temu kao i ...
Saznaj Više
Evropski biro za životnu sredinu (European Environmental Bureau -EEB) je nezavisna, neprofitna, međunarodna krovna asocijacija sa sedištem u Briselu, sastavljena od organizacija civilnog društva iz evropskih zemalja koje se bave zaštitom i očuvanjem životne sredine. Osnovni principi ove asocijacije su održivi razvoj, ekološka pravda, globalna jednakost, otvorenost, participativna demokratija, principi prevencije, predostrožnosti i podržavanje načela ...
Saznaj Više
ALHem je u avgustu otpočeo implementaciju projekta „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“. Cilj projekta je dalja izgradnja kapaciteta i jačanje saradnje između državnih organa (posebno ministarstava nadležnih za upravljanje hemikalijama, zdravlje i zaštitu potrošača), organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana radi poboljšanja kvaliteta proizvoda i unapređenja njihove ...
Saznaj Više
01.04.2015 Unapređenja i greške u vezi sa zaštititom zdravlja građana od opasnih hemikalija Da li su usvojene izmene zakona dobre? Pre svega, odredbe koje su usvojene izmenama Zakona...
Saznaj Više
ziva
U okviru IPEN -IMEAP projekat „Odgovor Srbije na globalni sporazum o živi“ urađena je publikacija u kojoj se mogu pronaći informacije o sadržaju međunarodne konvencije o živi- Minamata konvencije kao i razlozima za međunarodno regulisanje žive. Takođe, u okviru projekta održan je i seminar 24. februara na kojem su se zainteresovane strane po prvi put upoznale sa sadržajem ove konvencije i diskutovale ...
Saznaj Više
SIN lista je 2008. godine uspostavio Međunarodni sekretarijat za hemikalije ChemSec i to je spisak hemikalija koje predstavljaju zabrinutost i koje će verovatno biti predmet budućeg propisa EU. Zbog toga SIN Lista prepoznata kao važan pokretač za inovacije. 8. Oktobra 2014. godine ova lista je ažurirana sa 28 hemikalija– supstanci za koje su potrebne prioritetne akcije. Pored toga urađen je ...
Saznaj Više
Strana 10 od 11 Prva strana...7891011