Opasne hemikalije u svakodnevnim proizvodima su tema za koju se interesuje sve više građana i organizacija civilnog društva. U saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke i regionalne SEENET mreže organizovali smo online predavanje na ovu temu gde smo govorili o načinu na koji opasne hemikalije dospevaju u svakodnevne proizvode, kako utiču na zdravlje ljudi i životnu sredinu i podelili praktične savete kako bezbednije kupovati.

Predavanje je održano 14. jula 2021. godine putem Zoom platforme a snimak predavanja možete pogledati na sledećem linku:
Opasne hemikalije u svakodnevnim proizvodima

Objavjeno od valentina