31 октобра, 2017 Za medije Нема коментара

Alternativa za bezbednije hemikalije ALHem, u proteklih par meseci sprovela je istraživanje u okviru kampanje „Toksični račun“ koje je pokazalo da skoro svi fiskalni računi u Srbiji sadrže hemikaliju bisfenol A (BPA) za koju je dokazano da može štetno da utiče na plodnost, da ometa rad endokrinog sistema, može da izazove alergijske reakcije na koži i iritaciju respiratornih organa, kao i da dovede do teškog oštećenja oka.

Tokom jula meseca 2017. godine nabavljeno je tridest tri proizvoda na maloprodajnom i veleprodajnom tržištu Republike Srbije – fiskalni računi uzeti pri kupovini određenih proizvoda, fiskalne rolne kupljene od dobavljača, drugi termalni papir sakupljen iz javnih ustanova i privatnog sektora, ambalažni papir za prehrambene proizvode i plastične kutije za pakovanje gotove hrane u supermarketima. Laboratorijskom analizom uzoraka utvrđeno je da  bisfenola A ima u termalnim papirima od kojih se prave rolne za fiskalne račune, kao i kartonskoj ambalaži za hranu.

Rezultati ukazuju da su svi uzorci uvezenih fiskalnih rolni koji su laboratorijski ispitani pozitivni na sadržaj bisfenola A. Pored toga, 87,5% termalnog papira iz privatnog sektora i 88,9% termalnog papira (fiskalnih računa) iz javnog sektora sadrži ovu hemikaliju. Bisfenol A je u uzorcima zastupljen u opsegu od 0,63 do 0,91%.

U plastičnoj ambalaži za hranu nije pronađena ova hemikalija, niti u papirnoj ambalaži za hranu poput kesica za pomfrit, ali je ova hemikalija identifikovana u kartonskoj ambalaži za picu u jako niskim koncentracijama. Ove kartonske ambalaže su proizvedene od recikliranog papira tako da se može pretpostaviti da termalni papir ulazi u reciklažu zajedno sa ostalim papirnim otpadom pri čemu dolazi do kontaminacije finalnog proizvoda od recikliranog papira.

Jasminka Ranđelović, programski koordinator ALHema, izjavila je: „Kampanjom TOKSIČNI RAČUN želeli smo da skrenemo pažnju javnosti na prisustvo bisfenola A u termalnim papirima, pre svega fiskalnim računima i bankovnim isečcima, sa kojima svi svakodnevno dolazimo u kontakt. Imajući u vidu da na evropskom tržištu postoje snabdevači termalnog papira koji ne sadrže ovu opasnu hemikaliju, apelujemo na institucije u državnom i javnom sektoru, kao i na kompanije u privatnom sektoru, naročito na trgovačke lance da zamene ovaj proizvod bezbednijom alternativom bez BPA kako bi doprineli očuvanju zdravlja svojih zaposlenih, ali i svih građana Srbije.“

Detaljni izveštaj o ovoj kampanji možete naći na web stranici ALHema: https://alhem.rs/wp-content/uploads/2013/12/kampanja-toksicni-racun-1.pdf

Bisfenol A se koristi u proizvodnji termalnih papira kao razvijač boje. On nije hemijski vezan za papir tako da pri kontaktu sa kožom dolazi do njegove migracije i apsorpcije u kožu. Ova hemikalija se takođe koristi u proizvodnji polikarbonatne plastike (sa oznakom za reciklažu broj 7), epoksidnim smolama kao unutrašnji premaz u konzervama za hranu i piće, ali i u mnogim drugim proizvodima poput CD i DVD diskova, matičnih ploča, boja i lakova. U kontaktu sa mastima i/ili pod povišenom temperaturom može migrirati iz materijala, što može dovesti do kontaminacije masne hrane koja se nalazi u ambalaži koja sadrži bisfenol A.

Bisfenol A se od januara ove godine nalazi na Listi kandidata supstanci koje izazivaju zabrinutost u Evropskoj uniji, s obzirom da je dokazano da može štetno da utiče na plodnost i da ometa rad endokrinog sistema.

U decembru prošle godine, Evropska komisija je donela odluku o zabrani, odnosno ograničenju  upotrebe bisfenola A u termalnom papiru, ukoliko je koncentracija BPA veća od ili jednaka 0,02 masenih procenata. Ova odluka počinje da se primenjuje od 2. januara. 2020. godine. Republika Srbija do sada nije preuzela ovu odredbu u domaće zakonodavstvo, ali se ažuriranje odgovarajućeg propisa očekuje u narednom periodu.

Preporuke sa potrošače:

UVEK OPERITE RUKE SAPUNOM NAKON KONTAKTA SA FISKALNIM RAČUNOM, A POGOTOVO PRE JELA.

FOTOKOPIRAJTE/SKENIRAJTE RAČUNE PREDMETA KOJI PODLEŽU GARANCIJI, odštampajte ih ili ih čuvajte u elektronskom obliku.

NE STAVLJAJTE RAČUN U KESE SA HRANOM, POGOTOVO AKO ĆETE JE JESTI U SIROVOM STANJU. Savite račun u novčanik, najbolje u pregradu koja će biti namenjena samo za fiskalne račune.

NE DOZVOLITE DA DECA DOĐU U KONTAKT SA FISKALNIM RAČUNOM.

NOSITE RUKAVICE AKO REDOVNO DOLAZITE U KONTAKT SA FISKALNIM RAČUNIMA (NA PRIMER NA RADNOM MESTU).

Ovo ispitivanje je sprovedeno uz finansijsku pomoć Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Objavjeno od sandra