20 новембра, 2020 Blog Нема коментара

Ovaj tekst je satiričan za sve namere i svrhe. Cilj teksta je da ukaže na sumnjive prakse kompanija „koje kaskaju“ i koje nisu spremne da pređu na bezbednije hemikalije.

Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHem i ChemSec ni na koji način ne podstiču kompanije da slede korake predstavljene u ovom vodiču. Umesto toga, ovim tekstom želimo da skrenemo pažnju da su ovakve prakse primećene i da se radi na njihovom sankcionisanju kao i da kompanije budu svesne da ovakvi načini opstruiranja propisa u krajnjem ishodu daju negativan rezultat.

Da li ste se ikada zapitali kako kompanije “mogu da se izvuku” a da imaju štetne hemikalije na tržištu EU? Nemojte se više pitati.

ChemSec vam predstavlja Vodič za izbegavanje evropske regulative kojom se reguliše oblast hemikalija. Pokazaćemo vam prvenstveno kako da izbegnete propise, kako da odložite kontrolu i obezbedite da vaša toksična hemikalija ostane na tržištu EU dugo vremena i nakon što vaša kompanija bude na meti nadležnih organa. Svi koraci predstavljeni u ovom vodiču su dobro testirani i dokazano deluju – kompanije koje kaskaju ih godinama prate s velikim uspehom.

1. korak: Ne otkrivajte pravi identitet hemikalije

Ako postoji nešto što biste trebali znati, to je da naučna neizvesnost usporava regulatorni proces. Imajući ovo na umu, ne želite da iko može precizno da utvrdi tačan hemijski sastav vaše toksične hemikalije i identifikuje je. Umesto toga želite samo maglovitu i  nejasnu supstancu na koju niko zaista ne može da uperi prst. Dakle, to je ono što im kažete: „ Da, to je nekako poput ove druge hemikalije, ali istovremeno i nije, znate, u tome ima puno „ako“ i ali“.
Evropska agencija za hemikalije (ECHA) će je potom označiti ka UVCB supstancu, što u osnovi znači da ne znaju koja je to supstanca. Alternativno, uverite se da vaša hemikalija sadrži nečistoće koji bi potencijalno mogli da utiču na njenu procenuopasnosti. Važno je da oni ne mogu sa sigurnošću da znaju.

Ako postoji nešto što biste trebali znati, to je da naučna neizvesnost usporava regulatorni proces. Imajući ovo na umu, ne želite da iko može precizno da utvrdi tačan hemijski sastav vaše toksične hemikalije i identifikuje je. Umesto toga želite samo maglovitu i  nejasnu supstancu na koju niko zaista ne može da uperi prst. Dakle, to je ono što im kažete: „ Da, to je nekako poput ove druge hemikalije, ali istovremeno i nije, znate, u tome ima puno „ako“ i ali“.
Evropska agencija za hemikalije (ECHA) će je potom označiti ka UVCB supstancu, što u osnovi znači da ne znaju koja je to supstanca. Alternativno, uverite se da vaša hemikalija sadrži nečistoće koji bi potencijalno mogli da utiču na njenu procenuopasnosti. Važno je da oni ne mogu sa sigurnošću da znaju.

Zašto želite sve ovo? Pa zato da biste osigurali da će regulatorna akcija biti odložena, jer je potrebno više informacija za pravilno definisanje i procenu svojstava vaše hemikalije. NE brinite, registraciju možete uvek naknadno ažurirati i tvrditi da je supstanca sada čišća, da nema nečistoća ili da sada znate kako da uradite njen identitifikaciju.

Korak 2: Budite pametni u vezi sa CAS brojem

Ne birajte CAS broj (hemijski identifikacioni broj) koji je neko drugi već registrovao i gde je dostupno puno podataka. To bi samo povećalo rizik da budete na meti ECHA i pre nego što biste inače bili. Zapamtite, želite da odložite sve regulatorne mere što je duže moguće!

Umesto toga, trebalo bi da koristite CAS broj koji je donekle opis vaše hemikalije, ali koji drugi registanti nisu do sada koristili. Ako ste spremni da potrošite 1000 EUR, možete da registrujete i potpuno nov CAS broj. To bi vam dalo mogućnost da ga prilagodite vašim potrebama. Šta kažete na kreativnu slobodu?

Korak 3: Neka sanduče za poštu bude odgovorno za vaše poslovanje u EU

Sada je vreme da u EU registrujete fiktivnu firmu – koja se još naziva i ovlašćeni zastupnik (eng. Only Representative, skr. OR), koja je pravno odgovorna za vašu REACH prijavu i svu komunikaciju sa ECHA-om i nacionalnim institucijama. Da li se plašite da će izgledati sumnjivo? Ne brinite. Gotovo 40 % svih kompanija koje se registruju su zapravo OR – prema tome, bićete u dobrom društvu!

Ako ste pomislili da se OR samo odnosi na kompanije sa sedištem izvan EU, razmislite ponovo. Takođe se mogu činiti čuda i za kompanije iz EU. Ako su vaši proizvodni pogoni sa sedištem u EU, jednostavno izvozite celokupnu proizvodnju pravnom licu izvan EU,pustite je da se “obrne” nekoliko puta napred-nazad na papiru, a zatim je ponovo uvezite preko svoje fiktivne firme. Budući da će ovo prikriti vašu stvarnu kompaniju iz EU, izbeći ćete bilo kakav neželjeni fokus na sumnjive poslove u vezi sa prometom hemikalija. Prilično pametno, zar ne?

Zakonska primena REACH uredbe je nacionalna briga, pa je važno u kojoj državi je registrovano sedište vaše fiktivne kompanije. Obavezno je registrujte u državi EU sa oskudnim resursima i gde nema puno interesa za sprovođenje propisa. To će vam pomoći da dodatno odložite bilo koji kontrolni mehanizam, ukoliko se pojavite na inspekcijskom radaru.

Takođe, ne treba vam kancelarija niti angažovanje osoblja za fiktivnu kompaniju – to bi bilo preskupo. Dovoljna je e-mail adresa na koju ECHA i lokalne vlasti mogu poslati poštu.

Korak 4: Registrujte svoju hemikaliju i počnite da je prodajete

Vreme je da registrujete svoju supstancu, ne brinite zbog toga što vam nedostaje naučnih podataka. Zapravo vam za dovršavanje registracije nisu potrebni nikakvi stvarni podaci. Sve dok se podaci koje unesete u dosije čine validnim, relevantnim i verodostojnim, proći ćete automatsku proveru kompletnosti i biće dodeljen registarski broj – što je u osnovi jedino što vam je potrebno za pristup tržištu EU.

Ako uložite malo više vremena na to da dosije izgleda dobro – čak i ako je popunjen besmislenim podacima – to će smanjiti rizik da ga regulator zabeleži u kasnijim koracima. U svakom slučaju, sve dok plaćate naknadu i dok je dokument za registraciju kompletan sa tehničke tačke gledišta, ECHA vam ne može uskratiti registracioni broj – bez obzira koliko ste malo vremena uložili.

Čestitamo, sada ste legalno na tržištu EU i možete nesmetano da prodajete svim svojim kupcima iz EU!

 Korak 5: Izbegnite i odložite sve aktivnosti kontrole i nadzora

Nažalost, vaša hemikalija će verovatno u jednom trenutku biti detaljnije pregledana i procenjena od strane ECHA. Ovo je, međutim, na dugom štapu. Činjenica je da se ECHA još uvek bori sa registracijama od 2010. Dakle, diskretno se „zahvalite“ svojim rivalima/konkurenciji  što su sve ove godine podnosili kreativne dosijee.

Ali, kada dođe vreme, morate biti spremni. Postoji nekoliko različitih načina na koje vlasti mogu da deluju. Da biste mogli da izaberete najprikladniji način za neutralisanje njihovog delovanja i odlaganje sprovođenja zakona, morate učiti od najboljih.

Jedna od omiljenih strategija u industriji je korišćenje prednosti tzv. Analize mogućnosti upravljanja rizikom (eng. Risk Management Option Analysis, skr.RMOA). Pošto je potrebno mnogo detaljnih informacija o štetnosti hemikalije i njene upotrebe, odlaganje regulatornih mera zaista može pomoći. Kako? Ne dajući nikakve informacije o načinima korišćenja hemikalije, ostavljate nadležne u neznanju kako da postupaju sa vašom supstancom u RMOA, što stvara dodatne troškove i kašnjenja sa njihove strane.

Ako to ne uspe, pogledajte ovu lepezu saveta i trikova koji su učinili čuda i za vaše rivale iz industrije:

• Navedite da su informacije poverljive i drž’te se tog argumenta bez obzira na sve

• Obećajte da ćete informacije dati kasnije

• Neuspevanje da se informacija na kraju i dostavi

• Prihvatite samo testove kojima je potrebno dugo vremena za izvođenje i tvrdite da su oni jedini koji su pouzdani

• Zatražite produženje roka za testiranje usled nepredviđenih okolnosti – svašta se može dogoditi, smislite nešto!

• Žaliti se Ombudsmanu EU (uvek se ima na šta žaliti)

 •Žalite se i tvrdite da postupci koje ECHA sprovodi nisu u skladu sa zakonom

• Ažurirajte dosije samo kada je proces već započet

• Ako sve drugo zakaže, ne odgovarajte

Korak 6: Povucite svoju registraciju i nestanite

Ako nacionalni inspekcijski organi odluče da primene REACH – uprkos svim vašim naporima da se to ne dogodi – nadamo se da već dugi niz godina imate svoju hemikaliju na tržištu EU. Vaša borba je bila dobra. Sada je vreme da smanjite gubitke i povučete svoju registraciju.

Srećom po vas, budući da više ne postoji bilo kakva registracija koja bi trebalo da se sprovede, a email adresa kompanije nestala, sve aktivnosti i izvršenja od strane nadležnih organa će ubrzo propasti. Više sreće sledeći put, nadležni!

 Korak 7: Započnite ceo proces ispočetka

Dobro, vaša hemikalija je konačno izbačena sa tržišta EU I vi se sada pitate šta dalje? “Da li da pređem na bezbedniju alternativu?” Ne budite glupi, jednostavno možete početi sve ispočetka.

Prosto ko pasulj. Samo odaberite supstancu sa sličnom identitifikacijom i novi CAS broj i krenite ponovo. I ne morate da pokrećete novu fiktivnu kompaniju. Samo joj promenite naziv i poslujte preko nje iznova i iznova. Prodaja toksičnih hemikalija u EU nikada nije bila lakša

Srećno!

Ali, očigledno da ne bi smelo da bude ovako! Praćenjem ovog vodiča ugrožavate svoje poslovanje i poziciju na tržištu. Na tržištu zaista postoje bezbednije alternative i mnoge kompanije ih koriste u svojoj proizvodnji. Budite odgovorna kompanija, poštujte propise!


ChemSec (the International Chemical Secretariat) je nezavisna i neprofitna organizacija sa sedištem u Švedskoj koja se zalaže za zamenu opasnih hemikalija bezbednijim alternativama.

Objavjeno od valentina