ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Home » Archive

Godišnja konferencija Evropskog biroa za životnu sredinu (European Environmental Bureau) pod nazivom “Our common future: for a European Green Deal 2” održana je 8. maja u Stockholmu, u saradnji sa švedskom organizacijom članicom EEB – Swedish Society for Nature Conservation (SSNC). Konferencija je okupila ključne igrače koji se bave pitanjima zaštite životne sredine, akademsku zajednicu, ...
Saznaj Više
Suočena sa klimatskim poremećajima, degradacijom životne sredine i ubrzanim gubitkom biodiverziteta, Evropska komisija je krajem 2019. predstavila Evropski zeleni dogovor. Jedno od najvažnijih poglavlja Zelenog dogovora koje doprinosi ambiciji nultog zagađenja je Strategija održivog upravljanja hemikalijama (EU Chemical Strategy for Sustainability, skr. CSS). CSS je objavljen 2020. godine i predviđa reviziju REACH-a, najvažnije EU regulative ...
Saznaj Više
Od 27.02-3.03.2023. godine održan je II deo četvrtog pripremnog sastanka u Najrobiju, Kenija u okviru procesa za razmatranje daljeg razvoja SAICM okvira za period posle 2020. godine, a koji bi trebalo da smanji štetan uticaj hemikalija i otpada na globalnom nivou. Očekuje se da novi okvir bude usvojen na ICCM5 ove godine u septembru u ...
Saznaj Više
Evropska agencija za hemikalije (ECHA) je objavila da započinje evaluaciju predloga za zabranu/ograničenje PFAS u smislu procene rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i socio-ekonomski impakt. Predlog su podneli nadležni organi Danske, Nemačke, Holandije, Norveške i Švedske 13. 01.2023 u cilju smanjenja emisije PFAS u životnu sredinu i stavljanja bezbednijih proizvoda na tržište ...
Saznaj Više
Da li se više udaljavamo, nego približavamo EU? Idemo li korak napred, nazad dva kada se radi o Poglavlju 27 - oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena? O napretku naše zemlje u Poglavlju 27 bilo je reči na događaju predstavljanja Izveštaja iz senke za Poglavlje 27: Korak napred, nazad dva u organizaciji Koalicije 27
Saznaj Više
Ove nedelje je počela konferencija u vezi daljeg razvoja okvira za Strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM)-IP4 za period posle 2020. godine (SAICM-Beyond -2020-Framework) kojim se osigurava bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom. Konferencija se održava u Bukureštu i trajaće do 2.09.2022. Sve veća proizvodnja i korišćenje štetnih hemikalija, zagađenje i otpad prerasta u treću planetarnu ...
Saznaj Više
Supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHCs) mogu se naći u velikom broju različitih potrošačkih proizvoda. U skladu sa članom 33 REACH, odnosno članu 27 Zakona o hemikalijama Republike Srbije, snabdevač proizvoda koji sadrži
Saznaj Više
Beograd, 8.jun 2022.- Međunarodna organizacija IPEN i češka organizacija Arnika objavili su rezultate globalnog istraživanja koji pokazuju da potrošački proizvodi, kao što su kancelarijski i kuhinjski pribor, igračke i pribor za kosu, napravljeni od reciklirane plastike iz elektronskog otpada, mogu biti kontaminirani štetnim susptancama, tzv. bromovanim usporivačima gorenja. Elektronski otpad sadrži jedinjenja broma koja se ...
Saznaj Više
U susret Konferenciji strana potpisnica Bazelske, Roterdamske i Stokholmske konvencije  koja će biti održana od 6. do 17. juna 2022. u Ženevi pokrenuta je inicijativa
Saznaj Više
Strana 1 od 6 12345...Poslednja strana