26 јануара, 2017 Vesti Нема коментара

O napretku Republike Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 27: Oblast zaštite životne sredine i klimatske promene

Koalicija 27 danas je na konferenciji za medije održanoj u Medija Centru predstavila svoj treći po redu izveštaj pod nazivom „Poglavlje 27 u Srbiji: još uvek u pripremi“. Godišnji izveštaj sumira rezultate praćenja i analize promena u oblasti životne sredine i klimatskih promena u Republici Srbiji, nastalih u skladu sa procesom pregovora sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 27. Izveštaj predstavlja nezavisni kritički osvrt na brojne izazove i daje konkretne predloge Vladi Republike Srbije kako da proces pregovora i pridruživanja Evropskoj uniji rezultira pravim pomakom, i poboljšanjem realnog stanja u životnoj sredini.

poglavlje27_izveštaj sa konferencije za medije

Izveštaj „Poglavlje 27 u Srbiji: još uvek u pripremi“ se bavi problemima koji su se nagomilavali decenijama, a koje je moguće rešiti samo uz punu posvećenost Vlade i čvrstu odlučnost da životnu sredinu i klimatske promene postave visoko na listi prioriteta. Takođe, namera izveštaja Koalicije 27 je da pokaže da klimatske promene i kvalitet životne sredine nisu samo obaveza koja proističe iz pregovora sa EU, već pitanje koje se tiče zdravlja svih građanki i građana – u ime Koalicije 27 izjavila je Tanja Petrović, direktorka Mladih istraživača Srbije.
Ona je istakla i sve veće interesovanje građana za pitanja životne sredine, a kao dokaz je navela da je za deset meseci 2016. godine Povereniku za informacije od javnog značaja podneto 270 žalbi u vezi sa tom oblašću, a najviše se odnosilo na “ćutanje uprave”.
Izveštaj obuhvata sedam tematskih oblasti u okviru kojih je, po prvi put i upravljanje hemikalijama.  Kako se navodi u izveštaju, da bi Srbija osigurala adekvatno upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima, neophodno redovno usaglašavanje sa relevantnim izmenama i dopunama propisa EU, naročito u pogledu prilagođavanja naučnom i tehničkom napretku, a potrebno je i unaprediti postojeće administrativne kapacitete.
Glavne preporuke Izveštaja iz tematske oblasti upravljanja hemikalijama su sledeće:

  • Uspostaviti adekvatnu dinamiku usaglašavanja sa relevantnim izmenama i dopunama propisa EU u ovoj oblasti, naročito u pogledu prilagođavanja naučnom i tehničkom napretku.
  • Unaprediti postojeće administrativne kapacitete za obavljanje stručnih poslova u ovoj oblasti i stvoriti mehanizme i uslove za angažovanje eksternih stručnjaka kako bi se nadomestio nedostatak kapaciteta za poslove regulatorne procene rizika.
  • Unaprediti sprovođenje upravnih postupaka kroz uspostavljanje informacione infrastrukture za elektronsku dostavu podataka sa odgovarajućom zaštitom podataka i nivoima pristupa.
  • Uspostaviti zajedničko telo radi planiranja, praćenja, usklađivanja i preduzimanja zajedničkih mera različitih inspekcija nadležnih za kontrolu i nadzor u pogledu hemikalija i biocidnih proizvoda.
  • Uspostaviti bolju međusektorsku saradnju državnih organa nadležnih za GLP, dobrobit životinja i hemikalije radi stvaranja uslova za primenu propisa o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija.
  • Osnovati zajedničko telo za integrisano upravljanje hemikalijama kako bi se uspostavila zadovoljavajuća saradnja i koordinacija između svih relevantnih sektora i obezbedilo bezbedno upravljanje hemikalijama kroz čitav životni ciklus, odnosno donošenje i sprovođenje Integrisanog programa upravljanja hemikalijama.
  • Propisati takse za postupke u vezi sa hemikalijama i stvoriti finansijske mehanizme kojima će se osigurati da troškove u vezi sa regulatornim postupcima u pogledu hemikalija i biocidnih proizvoda snose privredni subjekti koji od njihovog stavljanja u promet ostvaruju prihode.

Koaliciju 27 osnovale su 2014. godine organizacije civilnog društva prvenstveno radi monitoringa i doprinosa pregovorima u Poglavlju 27. Ovo je treći godišnji izveštaj koji Koalicija 27 objavljuje.
Izveštaj je zajedno pripremilo jedanaest članica Koalicije 27: Alternativa za bezbednije hemikalije (ALHem), Beogradska otvorena škola, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Cen­tar za ekologiju i održivi razvoj, Mreža za klimatske akcije Evrope (CAN Europe), Centar za unapređenje životne sredine, GM Optimist, NVO Fraktal, Jedan stepen Srbija, Mladi istra­živači Srbije i Svetska organizacija za prirodu (WWF). Izveštaj je pripremljen uz značajnu podršku Kancelarije Fondacije Hajnrih Bel, i u saradnji sa Udruženjem za zdravlje i životnu sredinu (HEAL), koji je dao svoje komentare i mišljenja u vezi sa kvalitetom vazduha.
Izveštaj u celosti možete preuzeti na našem sajtu,u delu Publikacije ili ovde.

Objavjeno od sandra