16 децембра, 2020 Za medije Нема коментара

Ftalati, supstance koje su zabranjene u EU iznad koncentracije od 0,1% u potrošačkim proizvodima pronađeni su skoro u jednoj trećini testiranih proizvoda sa domaćeg tržišta (10 od 36 proizvoda). Ovi zabrinjavajući rezultati su dobijeni u okviru zajedničkog istraživanja  Alternative za bezbednije hemikalije – ALHem iz Srbije i Arnika iz Češke uz učešće još 6 organizacija civilnog društva iz Srbije.

Supstance ftalati, najčešće upotrebljivani kao omekšivači plastike u potrošačkim proizvodima,  pored svog štetnog efekta pronađeni su različitim proizvodima od mekane plastike kao što su školska torba, ranac za devojčice, kabanica, dečije papuče, neseseri od PVC plastike, veštačka koža, PVC cirada, PVC tapete i patosnice za auto. Ovi proizvodi su kupljeni u poznatim prodavnicama većinom domaćih i evropskih proizvođača. U nekim proizvodima koncentracije ftalata dostižu i 18% od ukupne mase proizvoda.

„Zabrinjavajuće je da su ftalati pronađeni u proizvodima većinom namenjenim deci i mladima.Pored toga, četiri analizirana ftalata su detektovana u repromaterijalu kao što su PVC materijali i veštačka koža, gde pri korišćenju izloženost potrošača može biti značajna“, objašnjava Valentina Mart glavni autor ALHemovog izveštaja „MEKANA plastika, GRUBA istina!“.

Glavni cilj ovog istraživanja jeste da se napravi skrining proizvoda na domaćem tržištu u cilju  ubrzanog donošenja zabrane za ftalate u Srbiji, kao i drugih supstanci u proizvodima koje su već zabranjene u EU radi bolje zaštite potrošača. „Na zahtev, proizvođači i trgovci su u obavezi da informišu potrošača ako njihov proizvod sadrži supstance koje izazivaju zabrinutost – što uključuje i ftalate. Ovo pravo potrošača ustanovljeno je evropskim propisom REACH, kao i Zakonom o hemikalijama Republike Srbije. Ukazivanjem na postojanje štetnih ftalata u svakodnevnim proizvodima a samim tim i pritiskom potrošača da saznaju ovu informaciju, kompanije će se motivisati da ove hemikalije zamene bezbednijim alternativama“ ističe Karolina Brabcova, iz češke organizacije Arnike.

Pored laboratorijske analize ftalata u potrošačkim proizvodima, ovo istraživanje je obuhvatilo i proveru primene zakona u praksi, odnosno da li kompanije ispunjavaju svoju obavezu da informišu potrošače o prisustvu supstanci koje izazivaju zabrinutost u svojim proizvodima na njihov zahtev. „Proizvođačima i trgovcima čiji su proizvodi imali više od 0,1% ftalata smo poslali zahteve za informaciju ali nismo dobili nijedan odgovor. Svi su obavešteni o rezultatima testiranja njihovih proizvoda. Obaveza komunikacije o supstancama koje izazivaju zabrinutost u lancu snabdevanja bi trebalo da bude prioritet kontrole nadležnih organa imajući u vidu štetan uticaj ovih supstanci. Propise u Srbiji koji uređuju upravljanje hemikalijama, posebno zabrane/ograničenja i upravljanje supstancama koje izazivaju zabrinutost bi trebalo pravovremeno usaglašavati sa propisima Evropske unije, kako ne bismo došli u situaciju da domaće tržište postane tržište za zabranjene proizvode u EU“ upozorava Mart.

Kako bi se smanjio rizik od ftalata i drugih opasnih supstanci, preporučuje se izbegavanje kupovine proizvoda od PVC plastike. Savet potrošačima jeste i da prilikom kupovine koriste aplikaciju Scan4Chem pomoću koje mogu poslati zahtev proizvođaču ili trgovcu za informaciju o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodu koji kupuju.

Ovo istraživanje je sprovedeno u okviru zajedničkog projekta kojeg realizuju organizacije ALHem iz Srbije i Arnika iz Češke uz aktivno učešće šest organizacija civilnog sektora iz Srbije. Projekat je finansijski podržan iz Programa za promociju tranzicije Ministarstva spoljnih poslova Češke Republike.

_________________________________________________________________________

[1] Od jula 2020, EU je ograničila upotrebu četiri ftalata: bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP), dibutil ftalat (DBP), benzil butil ftalat (BBP) i diizobutil ftalat (DIBP) u koncentracijama iznad 0,1% u svim potrošačkim proizvodima. Međutim, ova zabrana još uvek nije preuzeta u naše zakonodavstvo i proizvodi koji sadrže ove suptsance se legalno nalaze na tržištu Srbije.

[2] Zahtevi su poslati putem aplikacije Scan4Chem. Više informacija o aplikaciji https://alhem.rs/ask-reach/

[3] Ceo izveštaj: https://alhem.rs/wp-content/uploads/2013/12/MEKANA-PLASTIKA-GRUBA-ISTINA.pdf

ENGLESKA VERZIJA

Objavjeno od valentina