22 априла, 2024 Vesti Нема коментара

U okviru Strateškog plana rada i aktuelnih projekata, ALHem započinje Program „Mladi za netoksičnu životnu sredinu u Srbiji“  sa ciljem aktivnijeg uključivanja mladih u edukaciju, zagovarački proces i komunikaciju ka zainteresovanim stranama i građanimauoblasti zaštite zdravlja i životne sredine, sa posebnim fokusom na bezbednost od toksičnih hemikalija i proizvoda koji mogu da ih sadrže.

Dana 17.04.2024. godine u online formatu održan je prvi Koordinacioni sastanak namenjen organizacijama mladih i za mlade, drugim organizacijama civilnog društva, kao i zainteresovanim pojedincima u Srbiji koji su se odazvali ALHem-ovom pozivu za aktivno uključivanje u ovaj Program kroz edukaciju, zagovarački proces i komunikaciju. Sastanku se odazvalo 27 učesnika, od čega je bilo 15 učesnika iz 13 organizacija civilnog društva i 12 zainteresovanih pojedinaca.

Uključivanje mladih u zagovaračke procese i unapređenje dijaloga i saradnje sa donosiocima odluka i drugim zainteresovanim stranama doprinelo bi povećanju učešća mladih u procesima donošenja odluka, posebno u oblasti zaštite zdravlja i životne sredine. Pored toga, komunikacijom usmerenoj ka građanima o važnosti ove teme i uticaju štetnih hemikalija na zdravlje i životnu sredinu, ali i smanjenja rizika od toksičnih hemikalija i proizvoda koji ih sadrže. Krajnji korisnici uspešno završenog zagovaračkog procesa bi bili svi građani Srbije.

Učesnici su na sastanku detaljnije upoznati sa ciljem ovog programa, planiranim aktivnostima i kalendarom aktivnosti u toku 2024. godine, kao i svojom ulogom u okviru planiranih zagovaračkih inicijativa i benefitima koje dobijaju.

Takođe su im predstavljeni rezultati upitnika koji je sproveden među učesnicima ovog programa kako bi se bolje identifikovale potrebe mladih i na osnovu toga prilagodile planirane obuke.

Program za mlade se realizuje u okviru dve zagovaračke inicijative sa ciljem provere primene propisa zabrane/ograničenja određenih ftalata u potrošačkim proizvodima na tržištu Srbije (u okviru projekta „Youth for healthy Serbia“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Republike Češke kao deo Programa „Trasformation Cooperation Programme“), kao i usklađivanja domaće regulative sa EU propisom u oblasti upravljanja hemikalijama koji se odnosi na prisustvo štetnih ftalata u električnoj i elektronskoj opremi (u okviru  projekta „PhthalatesFreeEEE“ koji predstavlja deo Programa „Snaga aktivizma“ koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID).

Sve prezentacije sa sastanka možete naći ovde:

https://alhem.rs/wp-content/uploads/2013/12/FIN_Agenda_17.04.2024.pdf

https://alhem.rs/wp-content/uploads/2013/12/JR_Uvodna-pp_ALHem.pdf

https://alhem.rs/wp-content/uploads/2013/12/JR_Program-za-mlade_ALHem.pdf

https://alhem.rs/wp-content/uploads/2013/12/Arnika-Toxics-And-Waste-Programme.pdf

https://alhem.rs/wp-content/uploads/2013/12/JD_Mladi-za-netoksicnu-zivotnu-sredinu.pdf

Objavjeno od sandra