10 јануара, 2017 Vesti Нема коментара

10.01.2017.

Vest da su hemikalije koje ometaju funkciju endokrinog sistema odnosno endokrini disruptori (EDC) detektovani u urinu svake od 4000 testiranih trudnica u Francuskoj objavljena na internet stranici Health and Environmental Alliance (HEAL), čiji je ALHem član, postavlja veliki znak pitanja pred naučnu i stručnu javnost, opštu populaciju, predstavnike medija, odnosno pred sve nas.

Najveća studija biomonitoringa EDC hemikalija u urinu trudnica u Francuskoj uključila je 4000 ispitanica, a rezultati analize su pokazali da je u svakom ispitivanom uzorku nađen najmanje jedan endokrini disruptor u tragovima kod skoro svih ispitanica.

Odakle EDC u urinu trudnica?
Hemikalije koje imaju svojstvo da ometaju rad endokrinog sistema praktično se nalaze svuda oko nas. Proizvedene su iz najboljih namera u nadi da će doprineti poboljšanju našeg života, međutim vratile su nam se kao bumerang. Njihovo prisustvo u predmetima sa kojima svaki dan dolazimo u kontakt, poput plastičnih predmeta u kojima se mogu naći ftalati ili bisfenol A, doprinelo je da dođe do oslobađanja ovih hemikalija u životnu sredinu i konačnog dospevanja do organizma ljudi.

Zašto vest o tome da su EDC nađeni u organizmu ljudi postavlja pred nas znak pitanja?
Ova vest je veoma važna zbog svih štetnih efekata koje EDC imaju na naš organizam, a posebno na bebe i plod u razvoju u telu majki. To je najosetljiviji period života skoro svake jedinke i izlaganje hemikalijama koje mogu imati štetne efekte u periodu razvoja u toku trudnoće, ali i u ranom dečijem dobu može imati dalekosežne posledice na zdravlje, naročito zato što govorimo o hemikalijama koje ometaju rad endokrinog sistema. Činjenica da su endokrini disruptori već u našem organizmu dovodi do toga da se više ne postavlja pitanje da li smo izloženi ovim supstancama, već kakve štetne efekte će one potencijalno ispoljiti u organizmu i koliko jaki će ovi efekti biti.

Koje supstance su ispitivane na prisustvo u urinu trudnica?
U ovoj studiji ispitivane su sledeće hemikalije: organske zagađajuće supstance: bisfenol A (plastifikator), ftalati (plastifikatori), piretroidi (insekticidi), dioksini, furani, PCB (nenamerno proizvedene perzistentne organske zagađujuće supstance), retarderi plamena (u upotrebi za mešanje sa materijalima kako bi se sprečilo izbijanje plamena, odnosno nastanak požara, a mogu se naći u mobilnim telefonima, računarima, TV uređajima, vozilima, itd.) i perfluorovana jedinjenja (u upotrebi u penama za gašenje požara, izradu teflonskog posuđa itd.).
Najznačajnijim izvorom ovih hemikalija se prema navodima studije smatra hrana, ali i udahnut vazduh iz životnog okruženja. Dobra vest je da su dobijene vrednosti nešto niže nego u prethodno sprovedenom ispitivanju, što pokazuje da regulatorne mere koje zabranjuju ili ograničavaju proizvodnju, promet ili korišćenje ovih hemikalija imaju pozitivan efekat.
Studija još uvek nije završena, očekuju se rezultati o koncentraciji toksičnih metala, ali i piretroida-preporučenih za upotrebu kao pesticida umesto organofosfatnih jedinjenja.

Objavjeno od sandra