ALHem -
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Projekti

Home » Projekti

Cilj projekta je da doprinese razvoju i promociji zelenih javnih nabavki u Srbiji jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva kao i potencijalnih naručioca i ponuđača o prednostima i koristima uključivanja zelenih kriterijuma u procese javnih nabavki, te da pokrene javnu diskusiju i dijalog o ovoj temi kroz uključivanje relevatnih institucija (pre svega Uprave za javne nabavke ...
Saznaj Više
Opšti cilj projekta je pokretanje i promovisanje  supstitucije (zamene) supstanci koje izazivaju zabrinutost – SVHC u proizvodima bezbednijim alternativama povećanjem tražnje za proizvodima bez SVHC na tržištu i podrška industriji za identifikaciju supstanci koje izazivaju zabrinutost (SVHC) u svojim proizvodima. Projekat je financiran od strane Federalnog ministarstva zaštite životne sredine, i nuklearne sigurnosti Republike Nemačke ...
Saznaj Više
Ovim projektom će se proširiti svest o pravu na informaciju o prisustvu hemikalija u dečijim igračkama i proizvodima za negu dece, uključujući i uticaj na zdravlje i životnu sredinu proizvodnje, uvoza, potrošnje i odlaganja ovih proizvoda. U okviru projekta će biti analizirane etikete proizvoda, a sami proizvodi će biti laboratorijski testirani na sadržaj ftalata , ...
Saznaj Više
Ovim projektom će se ojačati sposobnost organizacije ALHem da komunicira sa građanima i javnim organima vlastima, a samim tim i efikasnost i uticaj u pogledu preduzimanja inicijativa kako bi se ostvarile demokratske promene u prioritetnim oblastima.  Unapređene komunikacijske veštine i digitalni alati će omogućiti ALHemu da angažuje građane kako bi efikasno ostvario svoje ciljeve. Projekat ...
Saznaj Više
ALHem je u avgustu otpočeo implementaciju projekta „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“....
Saznaj Više
U drugoj godini institucionalnog granta za jačanje finansijske i institucionalne održivosti ALHem je razvio strateška dokumenta (Strateški plan, Fundrasing strategija, Strategija komunikacije), interna/pravna dokumenta i Plan angažovanja volontera u 2017. godini. Dalje su uspostavljani i razvijani kontakti u okviru međunarodnih, evropskih i nacionalnih mreža organizacija, kao i mreže sa stručnom jovnošću iz oblasti zdravlja I ...
Saznaj Više
U okviru ovog projekta, ALHem je radio na  jačanju finansijske i institucionalne održivosti što je podrazumevalo jačanje unutrašnjih kapaciteta organizacije, stručno usavršavanje, nastavak saradnje na međunarodnom nivou i članstva u međunarodnim asocijacijama, istraživanje javnog mnjenja, kao i razvoj fund-raising i PR aktivnosti. Donator: Ambasada Kraljevine Norveške
Saznaj Više
ziva
U okviru IPEN -IMEAP projekat „Odgovor Srbije na globalni sporazum o živi“ urađena je publikacija u kojoj se mogu pronaći informacije o sadržaju međunarodne konvencije o živi- Minamata konvencije...
Saznaj Više
Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHem – nevladina organizacija čiji je cilj promovisanje održivog razvoja, a pre svega bezbednog upravljanja hemikalijama, je dobila finansiranje iz Fonda Norveške ambasade za Projekat «Srbija supstituiše». Projekat ima za cilj da srpskoj industriji učini dostupnim i primenljivim instrumente koji postoje u EU – baze podataka o najopsnijim supstancama koje ...
Saznaj Više