ALHem -
Short content (telephone, email ...)

POTROŠAČI


OBELEŽAVANJE HEMIKALIJA
CLP PIKTOGRAMI

Piktogram o opasnost je slika na etiketi koja sadrži simbol upozorenja i posebne boje da bi pružila informacije o štetnosti supstanca.

ENDOKRINI DISRUPTORI
EDC SUPSTANCE

Endokrini disruptori (EDC) su supstance koje izazivaju mnoge opasne poremećaje, a nalaze se u proizvodima koje koristimo svakog dana.

PRAVO NA INFORMACIJU
HEMIKALIJE U PROIZVODIMA

Proizvođači i trgovci imaju obavezu da Vam saopšte da li se u proizvodu koji želite da kupite nalaze hemikalije koje su potencijalno štetne.

INDUSTRIJA

img

Bezbednije alternative za hemikalije u cilju razvoja privrednih subjekata

 

Potražnja za proizvodima napravljenim od tzv.“zelenih“ hemikalija sve je veća. Potrošači, investitori i vlade žele hemikalije sa malim nivoom toksičnosti, čak i potpuno netoksične hemikalije, koje se u životnoj sredini razgrađuju u potpuno bezopasnu supstancu.

Vodeće kompanije iz poslovnog sektora žele da osvoje što više dolazećih tržišnih prilika i mogućnosti, i u tom cilju pristupaju novom dizajniranju svojih proizvoda, delujući kao katalizator promena u lancima nabavke.

img

Supstance koje izazivaju zabrinutost i propisi u Srbiji

 

Da li u Srbiji postoje propisi koji će uticati da se supstance koje izazivaju zabrinutost ne stavljaju na tržište niti koriste u procesima proizvodnje? 

Sva ograničenja i zabrane propisane REACH Uredbom važe i u Srbiji.

U propisima u Srbiji ne postoji obaveza autorizacije odnosno izdavanja dozvole za stavljanje na tržište i korišćenje supstanci koje izazivaju zabrinutost. Taj postupak je u EU centralizovan i dozvole izdaje Evropska agencija za hemikalija za proizvođače, uvoznike i dalje korisnike koji se nalaze u svim državama EU.

DOGAĐAJI

SA BLOGA

DEZINFICIJENSI U DOBA KORONE
Početak pandemije koronavirusa SARS-COV-2 izazvao je nestašicu različitih vrsta sredstava za dezinfekciju na tržištu. Na našoj Facebook stranici smo...
ODRŽIVOST PRI KUPOVINI? I JEDAN KORAK DALJE
Održivost pri kupovini postaje sve veći trend kako u svetu tako i kod nas, pogotovo u nabavci hrane zapakovane...
Vreme je da „ODŠIJEMO“ zagađenja u tekstilnoj industriji
Preuzeto sa portala Evropskog biroa za životnu sredinu (European Environmental Bureau – EEB) Globalna tekstilna industrija koristi 53 miliona...
Pitamo endokrinologa za Vas – o vezi između izloženosti određenih hemikalija i policističnog sindroma jajnika
Prof. dr Đuro Macut, endokrinologPredsednik Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju POJAVA KOJIH SIMPTOMA NAJČEŠĆE UKAZUJU NA POLICISTIČNI SINDROM JAJNIKA...
Strana 1 od 3 123

 

Scan4Chem

Aplikacija za proveru sadržaja opasnih hemikalija u proizvodu.

Hemija među nama je dobra stvar. Osim kad nije.