29 новембра, 2018 Projekti Нема коментара

Ovim projektom će se proširiti svest o pravu na informaciju o prisustvu hemikalija u dečijim igračkama i proizvodima za negu dece, uključujući i uticaj na zdravlje i životnu sredinu proizvodnje, uvoza, potrošnje i odlaganja ovih proizvoda. U okviru projekta će biti analizirane etikete proizvoda, a sami proizvodi će biti laboratorijski testirani na sadržaj ftalata , biće analiziran strateški i zakonodavni okvir na međunarodnom (SAICM), EU i nacionalnom nivou. Laboratorijsko ispitivanje na sadržaj ftalata u igračkama će doprineti praćenju primene propisa u Srbiji koji se odnosi na hemikalije i predmete opšte upotrebe , i u zavisnosti od rezultata testiranja biće pokrenut proces javnog zagovaranja prema nadležnim organima.

Donor: IPEN (International POPs Network)-a toxic free future.

Objavjeno od sandra