U prijatnoj atmosferi Impact HUBa, protekle nedelje održan je prvi ALHemov media brunch. Događaj je bio namenjen predstavnicima lokalnih i nacionalnih medija, novinarima i udruženjima potrošača sa ciljem povezivanja novinara i civilnog sektora, pre svega udruženja potrošača.

Kroz neformalno druženje predstavnici ALHema su goste upoznali sa najvažnijim aktivnostima koje organizacija sprovodi u cilju smanjenja rizika od opasnih hemikalija.
U nekoliko konkretnih primera je pokazano kako birati bezbednije proizvode sa što manje štetnih hemikalija, kako čitati i tumačiti deklaracije na proizvodima.
Programska koordinatorka ALHema, Jasminka Randjelović je govorila o zakonskom okviru koji reguliše ovu oblast, zabranama i ograničenjima upotrebe različitih hemikalija u proizvodima, kao i o izazovima u implementaciji u Srbiji. Predstavljene su i sve dosadašnje kampanje ALHema: Izbori se da znaš!, Toksični račun, Toksična pukotina i Igračka Plačka.

Pored toga, najavljene su i predstojeće aktivnosti ALHem u cilju promovisanja prava građana na informaciju o opasnim hemikalijama u proizvodu pre kupovine. Predstavljen je i najveći EU projekat,LIFE Ask Reach, koji ima za cilj da informacija o prisustvu opasnih hemikalija bude odmah dostupna potrošaču skeniranjem barkoda na proizvodu korišćenjem mobilne aplikacije, a u kome je ALHem jedna od partnerskih organizacija.

Događaj je organizovan u okviru Programa razvojne komunikacijske podrške organizacijama civilnog društva koji sprovodi CRTA, u okviru projekta „Birajte bezbednije hemikalije, naučite da živite zdravije“.

Objavjeno od sandra