Evropska komisija je 4. maja 2022. godine objavila plan na osnovu kojeg bi EU značajno ubrzala proceduru za eliminisanje štetnih hemikalija. Plan pruža okvirni raspored kada će grupe široko rasprostranjenih hemikalija koje izazivaju najveću zabrinutost biti zabranjene/ograničene za korišćenje u EU do 2027, a koje su trenutno dostupne na evropskom tržištu.

Ovaj plan je nazvan Mapa puta za restrikcije i predstavlja političko obećanje da će se postojećim propisima zabraniti usporivači gorenja, supstance koje se dovode u vezu sa kancerom i svi bisfenoli, koji imaju široku primenu u proizvodnji plastike i izazivaju poremećaj rada hormona. Planira se i zabrana svih vrsta PVC-a, plastike koja se najteže reciklira i sadrži velike količine toksičnih aditiva, zatim restrikcija svih PFAS (tzv. ’večnih hemikalija’), kao i oko 2000 štetnih hemikalija koje se nalaze u pelenama za bebe, cuclama, bočicama za bebe i drugim proizvodima za negu dece. Lista hemikalija je “promenljiva”, jer se sa nje supstance mogu skidati ili na nju dodavati.

Implementacija Mape puta za restrikcije jedan je od važnih rezultata u cilju  zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od štetnih supstanci u skladu sa Strategijom održivosti hemikalija EU, objavljenom u oktobru 2020. Procenjuje se da će Mapa puta dovesti do zabrane od  5000 do 7000 hemikalija do 2030. Proces zabrane za sve hemikalije sa liste bi trebalo da se pokrene u roku od dve godine, dok bi sve te supstance trebalo da se povuku iz upotrebe do 2030. godine, procenjuje Evropski biro za zaštitu životne sredine (EEB).

Industrija je izrazila veliko negodovanje zbog prvog nacrta ovog plana i očekuje se da će pokušati da ga ublaži. Hemijska industrija je četvrti po veličini industrijski sektor u EU. Industrijsko udruženje CEFIC je obeledanilo u decembru 2021. godine da čak 12000 hemikalija prisutno u 74% predmeta za opštu i profesionalnu upotrebu ima veoma štetne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Vlade država članica EU su jednoglasno podržale Mapu puta, mada se Italija protivi merama za zabranu PVC plastike.  

Tatiana Santos, menadžer za politiku upravljanja hemikalijama u EEB-u, kaže: „Najava Evropske komisije Ursule Von der Leyen predstavlja otvaranje novog poglavlja u suočavanju sa sve većom opasnošću koja nam preti od štetnih hemikalija. Ovaj „detoks većih razmera“ bi trebalo da poveća bezbednost gotovo svih proizvoda i smanji količine hemikalija koje se koriste u našim školama, domovima i radnim mestima. Međutim, treba imati u vidu da je ovo političko obećanje koje se još nije pokazalo na delu. Pažljivo ćemo pratiti njihove naredne korake da bi se uverili da li će ispuniti dato obećanje.

Uobičajena je praksa da EU reguliše hemikalije jednu po jednu, međutim pokazalo se da ovaj pristup ne može da ide u korak sa industrijskim razvojem gde se na svake 1,4 sekunde proizvede nova hemikalija. EU je zabranila oko 2000 opasnih hemikalija u proteklih 13 godina, više nego bilo koji drugi deo sveta. Ali ove zabrane se odnose na jako mali broj proizvoda, kao što su kozmetika i igračke. Većina grupa hemikalija koje su se našle u ovoj Mapi puta koristi se u mnogim grupama proizvoda, čime se znatno proširio obim uticaja ovih propisa.

Mapa puta uvodi grupni pristup regulisanju hemikalija, gde najopasnija od svih hemikalija u grupi definiše zakonske restrikcije za celu grupu. Na taj način bi trebalo da se spreči neodgovorno ponašanje industrije koja neznatnom izmenom hemijske formule neke hemikalije pokušava da izbegne zabrane.

Dokument se može naći na sajtu Evropske komisije:  DocsRoom – European Commission (europa.eu)

Izvor: META – THE NEWS CHANNEL OF THE EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU

Objavjeno od valentina