Udruženje za zdravlje i životnu sredinu (HEAL) poziva gradske vlasti da očiste vazduh u Srbiji, kao deo kampanje „Skini masku mome gradu” pokrenute na Svetski dan borbe protiv astme 2017. godine.

„Skini masku mome gradu“ je globalna inicijativa lekara, medicinskih sestara, javnih zdravstvenih radnika i udruženih profesionalaca iz područja zdravstvene nege, koji su posvećeni poboljšanju kvaliteta vazduha i smanjenju emisije štetnih gasova u našim gradovima. Ona poziva sve gradove da se pridržavaju smernica o kvalitetu vazduha Svetske zdravstvene organizacije i da usvoje politike i programe koji će doprineti ispunjavanju smernica i povećanju kvaliteta vazduha u gradovima.

HEAL predvodi ovu kampanju u Evropi i u Srbiji sa ciljem promovisanja praktičnih rešenja i realizovanja bitnih promena u politikama na nivou gradova, koji će upravljati jasnim, globalnim trendom smanjenja zagađenja vazduha u urbanim područjima do 2030.

„Zagađenom vazduhu na celom Balkanu potrebna je hitna pažnja i preduzimanje akcije za dobrobit i zaštitu javnog zdravlja. Više od 10.000 osoba u Srbiji godišnje prevremeno umire zbog izloženosti suspendovanim česticama i ozonu.“ kaže Vlatka Matković Puljić, savetnica za zdravlje i životnu sredinu za region Balkana iz Udruženja za zdravlje i okolinu (HEAL) sa sedištem u Briselu, u Belgiji. „Imamo rešenja – kao što je zamena uglja obnovljivim izvorima energije. Izazov je da se stvori politička volja da se ona primeni radi boljeg zdravlja.”

Samo proizvodnja električne energije iz uglja u Srbiji zaslužno je za 3.366 prevremenih smrti. Drugačija rešenja, kao npr. alternativna pogonska goriva za transport, preusmeravanje tereta na vozove, obezbeđivanje čistijih goriva za grejanje domova, kao i bolja infrastruktura i urbano planiranje za podršku aktivnim politikama u oblasti saobraćaja, istovremeno će poboljšati zdravlje ljudi i smanjiti globalno zagrevanje.

Lični trener, Ivan Tovilović, dok trči u beogradskom parku na Adi Ciganliji, nosi masku preko lica, koja svetli u skladu sa aktuelnim očitavanjima kvaliteta vazduha. U sklopu kampanje protiv zagađenja vazduha, ,,Skini masku mome graduʼʼ (eng. Unmask My City), maska dinamički menja boju u skladu sa lokalnim nivoima zagađenosti vazduha, sa bojama koje odgovaraju standardima indeksa kvaliteta vazduha (eng. air quality index, AQI) za čestice PM2,5. Ovde svetli žuto, tekom dugotrajne ekspozicije, pokazujući da zagađenost dvostruko premašuje standarde za čist vazduh, koje propisuje Svetska zdravstvena organizacija. Autorsko pravo: Globalni poziv za klimatsku akciju / Greg McNevin

mr sc.med. Branislava Matić iz Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” ističe „Nažalost, iz godine u godinu dostupnost podataka iz sistema za monitoring i kvalitet podataka je sve lošija, a vazduh u urbanim sredinama kao što je Beograd ostaje prezagađen što znači opasan po javno zdravlje.“ Dr. Matić dodaje kako „je potrebna hitna akcija svih struktura i donosioca odluka u rešavanju problema lošeg kvaliteta vazduha.“

HEAL apeluje na obezbeđivanje boljeg kvaliteta vazduha zajedno sa Institutom za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”i Komitetom za međunarodnu saradnju studenata medicine – Srbija (IFMSASerbia) te poziva na akciju koja će doprineti boljem kvalitetu vazduha.

Globalna kampanja „Skini masku mome gradu“ pokrenuta je i u nekoliko evropskih gradova – u Beogradu, Srbija, u Varšavi, Poljska, u Adani, Istanbulu i Iskenderunu, Turska; i u Londonu od strane Saveza za zaštitu zdravlja od klimatskih promena Velike Britanije (eng. UK Health Alliance for Climate Change). U kampanju su uključeni i Solt Lejk Siti, SAD; Čenej i Ahmedabad, Indija; Sao Paolo, Brazil; i Emalahleni, Južnoafrička Republika.

Čistiji vazduh sačuvaće živote, poboljšati zdravlje i dati ogroman doprinos smanjenju efekta staklene bašte, što je neophodno da da bi se svet sačuvao od kriza usled klimatskih promena.

Objavjeno od sandra