4 октобра, 2018 Vesti Нема коментара

Međunarodna konferencija posvećena humanom biomonitoringu hemikalija održana je 28. septembra 2018. u Beču, na kojoj je prisustvovala i predstavnica ALHema, naučni saradnik IHTM Jelena Milić. Konferencija je održana na visokom nivou, uz prisustvo predstavnika mnogih evropskih institucija poput Evropske Agencije za hemikalije (ECHA), Direktorata za životnu sredinu Evropske komisije i Evropske Agencije za zaštitu životne sredine, a bila je posvećena predstavljanju prvih rezultata Horizon2020 projekta Humani biomonitoring za Evropu (HBM4EU) pod rukovodstvom Evropske agencije za zaštitu životnu sredinu i Evropske komisije. Ovaj projekat je zajednička inicijativa 28 evropskih zemalja koji ima za cilj da prikupi i objedini podatke o izloženosti građana Evrope štetnim hemikalijama i na osnovu njih podstakne bolje upravljanje hemikalijama i veću zaštitu zdravlja ljudi.

IZVOR: TWITTER @HBM4EU 

Na konferenciji su predstavljeni rezultati rada Foruma zainteresovanih strana, koji uključuje nevladine organizacije, udruženja industrije i distributera, predstavnike akademskog sektora i donosioce odluka u cilju kreiranja Strategije za prioritizaciju supstanci za monitoring i istraživanje. Od 2017. do 2018. godine svi projektni partneri su sproveli intenzivan proces konsultacija kao deo kreiranja strategije, a svi zaključci i odluke su dostupni sa samom sajtu projekta.

Humani biomonitoring (HMB) detektuje hemikalije iz životne sredine i njihove metabolite u ljudskom telu, analizom uzoraka poput krvi, urina, kose, majčinog mleka i drugih tkiva, čime se utvrđuje mera izloženosti ljudi hemikalijama kroz različite izvore (vazduh, hrana, voda, potrošački proizvodi). HMB je važan instrument za procenu izloženosti stanovništva hemikalijama, i procene njihovog rizika po zdravlje ljudi.

Tokom panel diskusije, predstavnici dve evropske agencije, Agencije za hemikalije i Agencije za životnu sredinu, složili su se da bi ovakva vrsta monitoringa mogla da bude uključena u evropsku legislativu i da aktivnosti ovog projekta mogu doprineti kreiranju daljih propisa.

Dr Bruyninckx, izvršni direktor Evropske Agencije za zaštitu životne sredine, istakao je da kreiranje i promena regulative koja bi se zahtevala na nivou celog regiona jeste opcija koju treba razmotriti, i da već postoje slične okvirne direktive kao što su Okvirna direktiva za vodu i Okvirna direktiva za kvalitet vazduha.
Izvršni direktor Evropske agencije za hemikalije, Dr Hansen, rekao je da ECHA koristi podatke koji proizilaze iz projekta za regulatornu procenu rizika ako su dostupni: “Koristimo ih, ako postoje, i želeli bi da ih koristimo što više.

Istaknuto je da je uključivanje građana od kritičnog značaja kako bi se osigurao legitimitet i kredibilitet HBM4EU projekta. U cilju razumevanja zabrinutosti od hemikalija koja postoji kod običnih građana, a ne samo stručnjaka iz ove oblasti, u okviru projekta su pokrenute dve značajne aktivnosti, a to su: ispitivanje javnog mnjenja putem online upitnika i rad u fokus grupama čiji su članovi iz opšte populacije.
Svi podaci koje generiše ovaj projekat će biti dostupni donosiocima odluka preko platforme Evropske komisije za monitoring hemikalija (IPCHEM – the Information Platform for Chemical Monitoring).

ALHem je članica The Health and Environment Alliance (HEAL) zvaničnog posmatrača projekta “Humani biomonitoring za Evropu (HBM4EU)”. HBM4EU je zajednički napor 28 evropskih zemalja, Evropske Agencije za zaštitu životne sredine i Evropske komisije, sa ciljem da ispita štetne efekte izloženosti hemikalijama i identifikuje načine za smanjenje izloženosti.

Objavjeno od sandra