27 октобра, 2019 Događaji, Vesti Нема коментара

U okviru Projekta „Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana“, u četvrtak 24. oktobra 2019. u Nišu je, u organizaciji ALHema, održan seminar za organizacije civilnog društva iz južne i jugoistočne Srbije. Cilj seminara je da osnaži organizacije civilnog društva da primene zelene kriterijume u postupcima nabavki koje sprovode, kao i da omogući njihovo aktivno uključivanje u proces javnog zagovaranja za zelene javne nabavke u Srbiji.

Na seminaru su predstavljene Smernice za primenu ekoloških kriterijuma prilikom sprovođenja postupaka nabavki namenjene prvenstveno organizacijama civilnog društva. Takođe, predstavljen je Vodič kroz kriterijume za zelene javne nabavke koji su bazirani na EU kriterijumima i tehničkim specifikacijama za četiri grupe proizvoda (papir, usluge i sredstva za čišćenje, nameštaj i IT oprema).

U prisustvu velikog broja organizacija civilnog društva istaknut je značaj postojanja kriterijuma i tehničkih specifikacija za sprovođenje posupaka zelenih nabavki za prioritetne grupe proizvoda. Prisutni su kao neke od izazova naveli potencijalnu zloupotrebu „ekoloških“ proizvoda, tzv.„green washing“, ali i nedostatak svesti kod građana i kreatora javnih politika o značaju zelenih nabavki. Naglašeno je da na tržištu Srbije trenutno nema dovoljan broj ponuđača koji nude sertifikovane ekološke proizvode i da još uvek  ne postoji izražena tražnja za ovim proizvodima u Srbiji.

Na seminaru je istaknuto da su naredni koraci, pored zagovaranja za usvajanje Nacionalnog Akcionog Plana ili ekvivalentnog dokumenta za zelene javne nabavke, primena zelenih kriterijuma u svakodnevnom radu organizacija civilnog društva kao i pokretanje javnog dijaloga na ovu temu kako bi se skrenula pažnja javnosti, a posebno informisanje donosilaca odluka u lokalnim samoupravama o značaju zelenih nabavki.

Projekat „Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana“, realizuje se u okviru Programa Balkanskog fonda za demokratiju, a finansijski je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Objavjeno od valentina