16 септембра, 2019 Vesti Нема коментара

U organizaciji ALHem-a je 14. juna 2019. u Beogradu održan sastanak predstavnika organizacija civilnog društva koje su pokazale zainteresovanost za zelene javne nabavke u Srbiji. 

Svrha sastanka je bila da se povežu organizacije koje su izrazile spremnost da aktivnije učestvuju u procesu javnog zagovaranja za promovisanje zelenih javnih nabavki, kao i za izradu Nacionalnog Akcionog Plana za zelene javne nabavke. Naime, tokom aprila i maja 2019. godine, ALHem je uradio ispitivanje dosadašnjih praksi, postojećih kapaciteta i zainteresovanosti organizacija civilnog društva za sprovođenje zelenih nabavki u Republici Srbiji, i tom prilikom se skoro 50% anketiranih organizacija izjasnilo da želi da bude deo mreže koja će se u javnosti zalagati za usvajanje i adekvatniju primenu zelenih kriterijuma u javnim nabavkama.

Kako bi se prisutni bliže upoznali sa pojmom i konceptom zelenih javnih nabavki, ukratko je kroz prezentacije dat pregled strateškog, zakonodavnog i institucionalnog okvira za uvođenje zelenih kriterijuma u proces javnih nabavki u Srbiji, sa osvrtom na stanje u regionu (Hrvatska i Slovenija), a zatim su predstavljeni i ključni nalazi gore pomenutog ispitivanja u Srbiji.

Prisutni predstavnici organizacija iz civinog sektora su još jednom izrazili volju da javno zagovaraju primenu zelenih kriterijuma u procesima javnih nabavki, kao i spremnost da se udruže u mrežu kako bi se u javnosti zalagali za zelene javne nabavke. 

Novi Zakon o javnim nabavkama, kao i nova Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019-2023 se očekuje do kraja 2019. godine. Novu Strategiju, koja između ostalog ima za cilj podsticanje održivog, ekološkog, socijalnog i inovativnog aspekta javnih nabavki, prati i Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki koji će biti izrađen za period od 2 godine.

Projekat „Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana“ se sprovodi uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog Fonda SAD.

Objavjeno od sandra