ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Vesti

Home » » Vesti

Večne hemikalije „PFAS“ pronađene u vodootpornoj odeći koja se prodaje širom sveta
Vesti
Nedavno objavljena studija koju su sprovele organizacija Arnika iz Češke i međunarodna mreža IPEN, uz učešće 16 partnerskih organizacija iz celog sveta, uključujući ALHem iz Srbije, dokazala je prisustvo toksičnih per- i polifluoroalkil supstanci...
Saznaj Više
Izveštaj iz senke Koalicije 27: Zelena agenda u Srbiji do sada bez agende i bez napretka
Vesti
Beograd, 30. oktobar –  Poglavlje 27 u vezi je sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan, te se deseti godišnji Izveštaj iz senke Koalicije 27 pod nazivom „Zelena agenda bez agende“, bavi ključnim događajima u...
Saznaj Više
GLOBALNI OKVIR ZA HEMIKALIJE – ZA PLANETU BEZ ŠTETNIH POSLEDICA OD HEMIKALIJA I OTPADA
Vesti
USVOJEN NOVI GLOBALNI OKVIR ZA HEMIKALIJE – ZA PLANETU BEZ ŠTETNIH POSLEDICA OD HEMIKALIJA I OTPADA 13.10.2023. Posle višegodišnje pripreme i pregovaranja na 5. Međunarodnoj konferenciji o upravljanju hemikalijama (ICCM5) organizovana od strane UNEP-a...
Saznaj Više
WEBINAR SAICM-BEYOND -2020-FRAMEWORK
Vesti
Alternativa za bezbednije hemikalije (ALHem) organizovala je 7. juna 2023. webinar sa ciljem informisanja i upoznavanja zainteresovane javnosti sa novim Strateškim okvirom za bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom na globalnom nivou (SAICM-Beyond-2020-Framework)...
Saznaj Više
Godišnja konferencija Evropskog biroa za životnu sredinu
Vesti
Godišnja konferencija Evropskog biroa za životnu sredinu (European Environmental Bureau) pod nazivom “Our common future: for a European Green Deal 2” održana je 8. maja u Stockholmu, u saradnji sa švedskom organizacijom članicom EEB...
Saznaj Više
U IŠČEKIVANJU REVIZIJE REACH REGULATIVE: NEGATIVNI UTICAJI ODLAGANJA REVIZIJE EU REGULATIVE O HEMIKALIJAMA
Vesti
Suočena sa klimatskim poremećajima, degradacijom životne sredine i ubrzanim gubitkom biodiverziteta, Evropska komisija je krajem 2019. predstavila Evropski zeleni dogovor. Jedno od najvažnijih poglavlja Zelenog dogovora koje doprinosi ambiciji nultog zagađenja je Strategija održivog...
Saznaj Više
Završen II deo 4. pripremnog sastanka (IP4.2) za razmatranje daljeg razvoja okvira Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM) za period posle 2020. godine (SAICM-Beyond -2020-Framework)
Događaji, Vesti
Od 27.02-3.03.2023. godine održan je II deo četvrtog pripremnog sastanka u Najrobiju, Kenija u okviru procesa za razmatranje daljeg razvoja SAICM okvira za period posle 2020. godine, a koji bi trebalo da smanji štetan...
Saznaj Više
EU je počela da razmatra predlog zabrane/ograničenja per- i polifluoralkil supstanci (PFAS) poznatih kao “večne hemikalije”
Vesti
Evropska agencija za hemikalije (ECHA) je objavila da započinje evaluaciju predloga za zabranu/ograničenje PFAS u smislu procene rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i socio-ekonomski impakt. Predlog su podneli nadležni organi Danske,...
Saznaj Više
Korak napred, nazad dva – Napreduje li Srbija u Poglavlju 27?
Vesti
Da li se više udaljavamo, nego približavamo EU? Idemo li korak napred, nazad dva kada se radi o Poglavlju 27 - oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena? O napretku naše zemlje u Poglavlju...
Saznaj Više
ALHem na konferenciji SAICM-Beyond-2020-Framework
Vesti
Ove nedelje je počela konferencija u vezi daljeg razvoja okvira za Strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM)-IP4 za period posle 2020. godine (SAICM-Beyond -2020-Framework) kojim se osigurava bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom. Konferencija se...
Saznaj Više
Compliance Digital September 2022: Pojednostavljena korporativna komunikacija o supstancama koje izazivaju zabrinutost u proizvodima
Vesti
Supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHCs) mogu se naći u velikom broju različitih potrošačkih proizvoda. U skladu sa članom 33 REACH, odnosno članu 27 Zakona o hemikalijama Republike Srbije, snabdevač proizvoda koji sadrži
Saznaj Više
Strana 1 od 9 12345...Poslednja strana