ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Vesti

Home » » Vesti

WEBINAR SAICM-BEYOND -2020-FRAMEWORK
Vesti
Alternativa za bezbednije hemikalije (ALHem) organizovala je 7. juna 2023. webinar sa ciljem informisanja i upoznavanja zainteresovane javnosti sa novim Strateškim okvirom za bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom na globalnom nivou (SAICM-Beyond-2020-Framework)...
Saznaj Više
Godišnja konferencija Evropskog biroa za životnu sredinu
Vesti
Godišnja konferencija Evropskog biroa za životnu sredinu (European Environmental Bureau) pod nazivom “Our common future: for a European Green Deal 2” održana je 8. maja u Stockholmu, u saradnji sa švedskom organizacijom članicom EEB...
Saznaj Više
U IŠČEKIVANJU REVIZIJE REACH REGULATIVE: NEGATIVNI UTICAJI ODLAGANJA REVIZIJE EU REGULATIVE O HEMIKALIJAMA
Vesti
Suočena sa klimatskim poremećajima, degradacijom životne sredine i ubrzanim gubitkom biodiverziteta, Evropska komisija je krajem 2019. predstavila Evropski zeleni dogovor. Jedno od najvažnijih poglavlja Zelenog dogovora koje doprinosi ambiciji nultog zagađenja je Strategija održivog...
Saznaj Više
Završen II deo 4. pripremnog sastanka (IP4.2) za razmatranje daljeg razvoja okvira Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM) za period posle 2020. godine (SAICM-Beyond -2020-Framework)
Događaji, Vesti
Od 27.02-3.03.2023. godine održan je II deo četvrtog pripremnog sastanka u Najrobiju, Kenija u okviru procesa za razmatranje daljeg razvoja SAICM okvira za period posle 2020. godine, a koji bi trebalo da smanji štetan...
Saznaj Više
EU je počela da razmatra predlog zabrane/ograničenja per- i polifluoralkil supstanci (PFAS) poznatih kao “večne hemikalije”
Vesti
Evropska agencija za hemikalije (ECHA) je objavila da započinje evaluaciju predloga za zabranu/ograničenje PFAS u smislu procene rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i socio-ekonomski impakt. Predlog su podneli nadležni organi Danske,...
Saznaj Više
Korak napred, nazad dva – Napreduje li Srbija u Poglavlju 27?
Vesti
Da li se više udaljavamo, nego približavamo EU? Idemo li korak napred, nazad dva kada se radi o Poglavlju 27 - oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena? O napretku naše zemlje u Poglavlju...
Saznaj Više
ALHem na konferenciji SAICM-Beyond-2020-Framework
Vesti
Ove nedelje je počela konferencija u vezi daljeg razvoja okvira za Strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM)-IP4 za period posle 2020. godine (SAICM-Beyond -2020-Framework) kojim se osigurava bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom. Konferencija se...
Saznaj Više
Compliance Digital September 2022: Pojednostavljena korporativna komunikacija o supstancama koje izazivaju zabrinutost u proizvodima
Vesti
Supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHCs) mogu se naći u velikom broju različitih potrošačkih proizvoda. U skladu sa članom 33 REACH, odnosno članu 27 Zakona o hemikalijama Republike Srbije, snabdevač proizvoda koji sadrži
Saznaj Više
Globalna inicijativa za smanjenje graničnih koncentracija za određene POPs u otpadu na osnovu koji se otpad kategoriše kao POPs otpad
Vesti
U susret Konferenciji strana potpisnica Bazelske, Roterdamske i Stokholmske konvencije  koja će biti održana od 6. do 17. juna 2022. u Ženevi pokrenuta je inicijativa
Saznaj Više
Bromovani usporivači gorenja u potrošačkim proizvodima od reciklirane plastike
Vesti
Međunarodna organizacija IPEN i češka organizacija Arnika objavili su rezultate istraživanja koji pokazuju da potrošački proizvodi, kao što su kancelarijski i kuhinjski pribor, igračke i pribor za kosu, napravljeni od reciklirane plastike iz
Saznaj Više
DETOKS VEĆIH RAZMERA- EU NAJAVILA NAJVEĆU DO SADA ZABRANU TOKSIČNIH HEMIKALIJA
Vesti
Evropska komisija je 4. maja 2022. godine objavila plan na osnovu kojeg bi EU značajno ubrzala proceduru za eliminisanje štetnih hemikalija. Plan pruža okvirni raspored kada će grupe široko rasprostranjenih hemikalija koje
Saznaj Više
Strana 1 od 9 12345...Poslednja strana