Godišnja konferencija Evropskog biroa za životnu sredinu (European Environmental Bureau) pod nazivom “Our common future: for a European Green Deal 2održana je 8. maja u Stockholmu, u saradnji sa švedskom organizacijom članicom EEB – Swedish Society for Nature Conservation (SSNC).

Konferencija je okupila ključne igrače koji se bave pitanjima zaštite životne sredine, akademsku zajednicu, civilni sektor, kompanije lidere, donosioce odluka, predstavnike EU, regionalnih i međunarodnih institucija koji su razgovarali o glavnim izazovima ekološke tranzicije na evropskom nivou.

Predstavnica ALHem-a Lazarija Šojić je prisustvovala ovogodišnjoj konferenciji, na kojoj je tokom 5 sesija panela razgovarano o tome kako treba da izgleda naša zajednička budućnost i koji su koraci neophodni kako bismo do takve budućnosti došli, koje su mogućnosti za rešavanje trostruke krize (klima i energija, biodiverzitet, hemikalije) i nadogradnju European Green Deal odnosno kakav je tip novog evropskog Green deal aranžmana potreban da bi Evropska unija bila spremna za održivu budućnost u kojoj ljudi i planeta napreduju zajedno i gde ekonomije funkcionišu unutar planetarnih granica. Posebna sesija je bila posvećena razgovorima o izborima za Evropski parlament 2024, od čega će zavisiti i postavljanje osnova za ekološku politiku EU, zakonodavni okvir i finansijske instrumente u narednom periodu

Za organizaciju ALHem je od posebnog interesovanja bila konferencijska sesija posvećena krizi u oblasti upravljanja hemikalijama, koja je pod nazivom “Ubrzavanje prelaska na bezbedne i održive hemikalije” (Accelerating the transition to safe and sustainable chemical) okupila predstavnike industrijskog, akademskog i civilnog sektora. Kao glavni izazovi sa kojima se suočavamo u oblasti upravljanja hemikalijama istaknuti su: nedovoljna transparentnost i protok informacija u lancu snabdevanja o prisustvu opasnih hemikalija u proizvodima, nedovoljna uključenost akademskog/naučnog sektora u regulatorne okvire, nedostatak holističkog pristupa rešavanju pitanja prisustva opasnih hemikalija u proizvodima i donošenja zakonskih regulativa. Evidentno je da regulatorni okvir ne prati u dovoljnoj meri brzinu inovacija, a strategije u oblasti upravljanja hemikalijama (iako u osnovi dobre) nisu u dovoljnoj meri transformisane u realne akcije. U cilju pravilne borbe protiv hemijskog zagađenja, neophodna je između ostalog veća transparentnost industrijskog sektora i investicije u supstituciju produkcije opasnih hemikalija bezbednijim alternativama. Ukoliko nemamo bezbedne proizvode od prvog trenutka njihove produkcije, ni sama cirkularna ekonomija neće imati smisla. Na ovim problemima i izazovima je potrebno raditi u narednom periodu, kako bi se opasnost od opasnih hemikalija svela na minimum i kriza u oblasti hemikalija ublažila.

Nakon godišnje konferencije, održana je i godišnja Skupština EEB, koja od ove godine, a nakon pristupanja mreži 13 novih članica, okuplja 186 organizacija iz 40 zemalja. Sa ovim brojem članica, EEB mreža čiji je ALHem punopravni član, je najveća evropska mreža organizacija koje deluju u oblasti zaštite životne sredine.

Snimak sa godišnje konferencije dostupan je na sledećem linku https://conference.eeb.org/live/

Objavjeno od valentina