1 марта, 2021 Vesti Нема коментара

Virtuelna Baza znanja za zelene javne nabavke u Srbiji

Javni sektor predstavlja najznačajnijeg „kupca“ u društvu i iz tog razloga ima i veliki uticaj kroz čitav lanac isporuke. Prepoznato je da se kroz posvećen pristup nabavci i vođenjem računa, ne samo o inicijalnim troškovima nabavke, već i obraćanjem pažnje na uticaje koje nabavljeni proizvodi i usluge imaju u različitim fazama životnog ciklusa, može doći do značajnih ušteda, smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu i pozitivnih uticaja na društvo.

Izvor: Pixabay.com

Uzimajući u obzir činjenicu da učešće javnih nabavki čini skoro 8% BDP-a,  javni sektor može dati važan doprinos održivom razvoju ukoliko se javnom nabavkom odabere roba, usluge ili radovi sa smanjenim uticajem na životnu sredinu.

ALHem želi da doprinese sprovođenju politike zelenih javnih nabavki na različitim nivoima društva jačanjem  kapaciteta javnih naručioca, organa vlasti, ali i organizacija civilnog društva za primenu zelenih kriterijuma za nabavku robe i usluga, kao i podizanjem svesti šire javnosti i drugih zainteresovanih strana uključenih u ovaj proces kako bi se smanjio štetan uticaj na zdravlje i životnu sredinu i pokrenule uštede javnih sredstava.

Kako bi se naručiocima i ponuđačima u Srbiji olakšala primena zelenih kriterijuma u postupcima javnih nabavki urađen je Vodič kroz kriterijume za zelene javne nabavke. Kriterijumi su izrađeni po ugledu na osnovne kriterijume za zelene javne nabavke u okviru EU[1], sa tom razlikom što su dodatno prilagođeni zakonodavnom okviru u Republici Srbiji. Vodič sadrži Uvodni deo i tehničke specifikacije za šest grupa proizvoda:

Pripremljene su i:

Pored jačanja kapaciteta obveznika javne nabavke, očekuje se da će i privatni sektor u Srbiji pokazati interesovanje da “ozeleni” svoje poslovanje i da na tržište Srbije ponudi što veći broj zelenih proizvoda i usluga.

ALHem nastavlja sa radom u oblasti zelenih javnih nabavki i razvija virtuelnu Bazu znanja o zelenim javnim nabavkama (GPP Virtual Knowledge Centre-GPP VKC) u Srbiji koja će pružiti relevantne, testirane i besplatne alate i metodologije, procedure i informativne materijale prilagođene korisnicima, pre svega naručiocima. Projekat se sprovodi uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog Fonda SAD.


[1] http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

Objavjeno od valentina