ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Vesti

Home » Vesti

Gestis Dnel Baza podataka
Vesti
Informacioni sistem opasnih supstanci Nemačkog socijalnog osiguranja za akcidentne (German Social Accident Insurance) Prema EU REACH Uredbi o hemikalijama, proizvođači ili uvoznici koji registruju supstancu...
Saznaj Više
Opasne hemikalije u tekstilu- Švedska predlaže izmene uredbe EU za tekstil
Vesti
Tekstilni proizvodi su veoma široka kategorija proizvoda i koriste se tako da su potrošači, uključujući i decu, direktno ili indirektno izloženi hemikalijama iz tih tekstilnih proizvoda. Velike količine hemikalija se koriste u proizvodnji tekstila....
Saznaj Više
Strana 9 od 9 Prva strana...56789