Distributeri-i-supstance-koje-izazivaju-zabrinutost
13 марта, 2017 Vesti Нема коментара

Prve hemikalije, zvanično priznate kao endokrini disruptori, su četiri supstance iz grupe ftalata (DEHP, DIBP, DBP, BBP).  Ovu odluku je nedavno doneo REACH odbor Evropske komisije. ALHemu smatra da je ovo izuzetno važna odluka, s obzirom da su to prve supstance zvanično identifikovane kao supstance koje izazivaju zabrinutost na osnovu svojstva da dovode do poremećaja rada endokrinog sistema.

U supstance koje izazivaju zabrinutost, između ostalih, spadaju i određene supstance iz grupe ftalata (estri ftalne kiseline i alifatičnih alkohola) koji su najčešće korišćeni plastifikatori, a dokazano je da imaju toksične efekte na reprodukciju (mogu štetno da utiču na plodnost i na plod). Sada su zvanično priznata i njihova endokrina svojstva. Ftalati se mogu naći u plastičnim delovima različitih proizvoda namenjenih za opštu upotrebu, ali i u PVC podovima, kablovima, crevima i obloženim tkaninama, pa i na koricama knjiga. Naime, ftalati se dodaju plastici na bazi polivinil hlorida (PVC) kao aditivi za omekšavanje i smanjivanje lomljivosti, ali se ne vezuju za polimer i postepeno se ispuštaju iz proizvoda od PVC materijala, te u kontaktu sa proizvodima koji ih sadrže može doći do izlaganja korisnika štetnim dejstvima ovih supstanci.

Firme koje proizvode ili uvoze proizvode koji sadrže ove supstance u koncentraciji iznad 0,1 masenog % proizvoda, zakonski su obavezni da informišu sve snabdevače u lancu snabdevanja o prisustvu te supstance u proizvodu i kako da ga koristite bezbedno. Oni takođe treba da informišu potrošače kada traže ove informacije.

Jedna od država članica EU, Danska, javno se zalaže za adekvatnu regulaciju ftalata još od 2011. godine, i trenutno radi zajedno sa Evropskom agencijom za hemikalije na predlogu za zabranu/ograničenje sadržaja ovih ftalata u proizvodima sa kojima potrošači dolaze u kontakt.

Objavjeno od sandra