ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Vesti

Home » Vesti

Kampanja „Izbori se da znaš“ o supstancama koje izazivaju zabrinutost
Vesti
20.05.2016. Rezultati kampanje „Izbori se da znaš!“ pokazuju da nisu svi proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda upoznati sa obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz odredbi Zakona o hemikalijama i da nisu pružili odgovarajuće informacije...
Saznaj Više
ALHem jedan od dobitnika zelenog lista za 2015. Godinu
Događaji, Vesti
ALHem-Alternativa za bezbednije hemikalije, dobitnik je godišnjeg priznanja „Zeleni list“ za kontinuiranu akciju usmerenu na proizvođače i distributere hemikalija, donosioce odluka, naučnike i potrošače, sa ciljem da se opasne hemikalije zamene bezbednijim. Zeleni list je...
Saznaj Više
Danas je dan plave planete
Vesti
22.04.2016 Međunarodni Dan planete Zemlje obeležava se 22. aprila svake godine širom sveta različitim manifestacijama u cilju podrške zaštiti životne sredine, skretanja pažnje građanima na značaj očuvanja prirode i sprečavanja negativnih uticaja na životnu sredinu. Dan...
Saznaj Više
Najava satelitskog simpozijuma „Hemikalije – endokrini disruptori i zdravlje žena“
Događaji, Vesti
05.04.2016 Na osnovu inicijative organizacije civilnog društva ALHem (Alternativa za bezbednije hemikalije), a u organizaciji Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju i ALHem-a organizuje se...
Saznaj Više
Hemikalije kao značajan faktor u razvoju problema povezanih sa reproduktivnom funkcijom kod žena
Vesti
15.04.2016 Hemikalije koje ometaju rad endokrinog sistema nedvosmisleno doprinose povećanju broja različitih oboljenja, zaključuje se u najnovijem izveštaju publikovanom u naučnom časopisu “Endocrine Society”...
Saznaj Više
Preliminarna analiza kampanje „Izbori se da znaš“
Vesti
Na osnovu metodologije koju je pripremio ALHem tri udruženja potrošača Centar potrošača Srbije (CEPS), Asocijacija potrošača Srbije (APOS) i Centar za zaštitu potrošača FORUM dostavljala su distributerima zahtev o sadržaju supstanci koje izazivaju zabrinutost (SVHC) u...
Saznaj Više
ALHem obeležio svetski dan potrošača u direktnoj komunikaciji sa građanima
Događaji, Vesti
ALHem je prošle nedelje obeležio 15. mart, Svetski dan potrošača promocijom kampanje “IZBORI SE DA ZNAŠ”, čiji cilj je poboljšanje informisanosti potrošača o opasnim hemikalijama koje se mogu naći u proizvodima koji nas svakodnevno...
Saznaj Više
Održana radionica za novinare „Bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“
Događaji, Vesti
U Beogradu smo 15. decembra 2015. godine održali radionicu za novinare na temu „Bezbednog upravljanja hemikalijama“. Jedan od najznačajnijih ciljeva ove obuke je bio da se novinari upoznaju i zainteresuju za neophodnost upravljanje hemikalijama,...
Saznaj Više
Evropski biro za životnu sredinu primio je ALHem u svoju asocijaciju srodnih organizacija
Vesti
Evropski biro za životnu sredinu (European Environmental Bureau -EEB) je nezavisna, neprofitna, međunarodna krovna asocijacija sa sedištem u Briselu, sastavljena od organizacija civilnog društva iz evropskih zemalja koje se bave zaštitom i očuvanjem životne...
Saznaj Više
ALHem otpočeo projekat „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“
Vesti
ALHem je u avgustu otpočeo implementaciju projekta „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“. Cilj projekta je dalja izgradnja kapaciteta i jačanje saradnje između državnih organa (posebno ministarstava nadležnih...
Saznaj Više
Komentar novih izmena Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima koje su usvojene u martu 2015. godine
Vesti
01.04.2015 Unapređenja i greške u vezi sa zaštititom zdravlja građana od opasnih hemikalija Da li su usvojene izmene zakona dobre? Pre svega, odredbe koje su usvojene izmenama Zakona...
Saznaj Više
Odgovor Srbije na globalni sporazum o živi- novi projekat ALHem-a
Vesti
U okviru IPEN -IMEAP projekat „Odgovor Srbije na globalni sporazum o živi“ urađena je publikacija u kojoj se mogu pronaći informacije o sadržaju međunarodne konvencije o živi- Minamata konvencije kao i razlozima za međunarodno regulisanje žive....
Saznaj Više
Strana 8 od 9 Prva strana...56789