4 јануара, 2014 Projekti Нема коментара

Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHem – nevladina organizacija čiji je cilj promovisanje održivog razvoja, a pre svega bezbednog upravljanja hemikalijama, je dobila finansiranje iz Fonda Norveške ambasade za Projekat «Srbija supstituiše».

Projekat ima za cilj da srpskoj industriji učini dostupnim i primenljivim instrumente koji postoje u EU – baze podataka o najopsnijim supstancama koje su već pod regulatornim režimom, ili koje će ”potpasti” pod regulatorni režim, kao i baze o dostupnim alternativama, odnosno tehnologijama substitucije, čime će se doprineti podizanju svesti i znanja srpske industrije o zameni najopasnijih hemikalija bezbednijim alternativama.

U okviru projekta biće prevedena i elektronski dostupna lista supstanci koje ispunjavanju kriterijume za supstance koje izazivaju zabrinutost SIN lista (SVHC – kancerogene, bioakumulativne, toksične po reprodukciju i PBT vPvB – vrlo dugotrajne, vrlo bioakumulativne). Bitno je napomenuti da Evropska komisija razmatra supstance sa te liste i odlučuje o njihovom režimu – zabrane i ograničenja ili autorizacija, pa je samim tim korisan izvor informacija o supstancama koje će ”potpasti” pod regulatorni režim u EU.

U okviru projekta će biti preveden na srpski i učinen javno dostupnim srpski prevod odabranih delova baze o alternativnim supstancama i tehnologijama supstitucije koja je ujedno i alat za pružanje pomoći odnosno vodič za evaluaciju supstanci i sam postupak supstitucije (zamene najopasnijh hemikalija bezbednijim alternativama) tzv SUBSPORT portal.

ALHem, čiji su članovi i osnivači eksperti sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja hemikalijama, ovaj projekat sprovodi zajedno sa ChemSec-a i KOOP-a. ChemSec , Međunarodni Sekretarijat za hemikalije je neprofitna organizacija osnovana 2002. godine u Švedskoj. Danas je prepoznata od strane drugih NVO, biznis i akademskog sektora, kao i vlada, kao bitan i poštovan aktor na međunarodnoj sceni. KOOP (Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH) je nemačka konsultanska kuca koja daje usluge na nacionalnom i međunarodnom nivou u oblastima bezbednosti i zaštite na radu, kao i zaštite zdravlja i životne sredine.

U okviru projekta će biti izrađen informativni materijal, i organizovani treninzi za zainteresovanu industriju, na kojima bi predavanja o ”rizičnim” supstancama, odnosno procesu substitucije držali eksperti ALHem-a, ChemSec-a i KOOP-a (po modelu obuke već primenjenom u EU). Pored 2 treninga za srpsku industriju, biće organizovan i jedan seminar za NVO, odnosno udruženja potrošača i sindikate, kao i konferencija za medije.

Objavjeno od sandra