21 октобра, 2014 Vesti Нема коментара

SIN lista je 2008. godine uspostavio Međunarodni sekretarijat za hemikalije ChemSec i to je spisak hemikalija koje predstavljaju zabrinutost i koje će verovatno biti predmet budućeg propisa EU. Zbog toga SIN Lista prepoznata kao važan pokretač za inovacije. 8. Oktobra 2014. godine ova lista je ažurirana sa 28 hemikalija– supstanci za koje su potrebne prioritetne akcije. Pored toga urađen je još jedan korak ka približavanju procene za koje se sve to supstance može sumnjati da predstavljaju supstance koje izazivaju zabrinutost. Ova procena se radi na osnovu sličnosti njihove strukture sa supstancama koje se već nalaze na ovoj listi i tu procenu možete jednostavno uraditi pomoću nove alatke SINimilarity. Ova alatka će pomoći da se izbegne zamena sa supstancama koje nisu adekvatne.

Ažuriranjem SIN Liste je dodato novih 28 supstanci. Mnoge od ovih supstanci se trenutno koriste da bi se zamenile već poznate opasne supstance odnosno supstance koje su zvanično proglašene supstancama koje izazivaju zabrinutost, a u suštini imaju ista svojstva. Na primer, supstance koje su endokrini disraptori- Bisfenol F i Bisfenol S su sada uključene u SIN Listu. Ove supstance se često koriste da zamenu jedne od najčešće korišćenih hemikalija u svetu, Bisfenol A. Takođe su uključene u listu modifikovane verzije već regulisanih bromovanih retardera plamena i fluorovanih hemikalija.

Radi bolje preglednosti hemikalija SIN Lista je sada podeljena u 31 grupu na osnovu strukture i toksičnih svojstava. Primeri za ove grupe su bisfenoli, ftalati i perfluorovana jedinjenja.

Grupisanje je takođe služio kao osnova za novi alat – SINimilariti. Ovaj online alat omogućava da pretražujete 80.000 hemikalija i saznate da li su slične nekim od hemikalija sa SIN liste. Ovih 80.000 supstanci za koju je moguće su supstance koje su pre registrovane prema REACH-u.

SINimilariti alat je podešen da daje prvu indikaciju da li je supstanca strukturno slična i/ili sadrži iste grupe specifične strukturne elemente kao supstance na SIN Listi. Za hemikalije koje su slične hemikalijama sa SIN Liste preporučuju se dalja istraživanja pre upotrebe.

Kako da koristite alatku SINimilariti

Kada pretražite bazu SIN Liste i supstanca nije na listi SIN, onda imate mogućnost za pretraživanje koristeći SINimilarity alatku. Pri tom pretraživanju bićete obavešteni da li je supstanca koju ste tražili deo baze podataka od 80.000 supstanci, i u tom slučaju, da li je supstanca iz jedne od SIN grupe, odnosno da li sadrži specifični strukturni element i/ ili ima strukturnu sličnost iznad tzv. praga sličnosti.

Neke hemikalije će stoga biti strukturno slične, ali neće biti deo bilo koje SIN grupe, neke hemikalije će biti deo SIN grupe, ali neće biti strukturno slične bilo kojoj supstanci sa SIN Liste i neke hemikalije će biti i strukturalno slične i deo grupe SIN grupe. Neki neće biti deo bilo koji SIN grupe, a ni strukturno slične.

Najbolji način da se dobije jasan rezultat pretrage je da traži uz pomoć CAS broja, jer pretraga prema nazivu može često uzrokovati da se napiše pogrešno ime ili sinonim, a vrlo mali broj sinonima je uključen u SINimilarity referentnu bazu podataka.

Više o ovim novinama pročitajte na satu ChemSec.

Napomena: verzija SIN Liste na srpskom jeziku možete pronaći na novom linku i u ovoj listu još nisu uključene 28 novih supstanci koje su sastavni deo SIN Liste od 8. oktobra 2104. godine.

Objavjeno od sandra