14 новембра, 2019 Vesti Нема коментара

U okviru Projekta „Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana“, u organizaciji ALHema u četvrtak 11. novembra 2019. je u Beogradu održan seminar za organizacije civilnog društva Beograda i centralne Srbije. Cilj seminara je da osnaži organizacije civilnog društva da primene zelene kriterijume u postupcima nabavki koje sprovode, kao i da omogući njihovo aktivno uključivanje u proces javnog zagovaranja za zelene javne nabavke u Srbiji.

Na seminaru su predstavljene Smernice za primenu ekoloških kriterijuma prilikom sprovođenja postupaka nabavki namenjene prvenstveno organizacijama civilnog društva. Takođe, predstavljen je Vodič kroz kriterijume za zelene javne nabavke koji su bazirani na EU kriterijumima i tehničkim specifikacijama za četiri grupe proizvoda (papir, usluge i sredstva za čišćenje, nameštaj i IT oprema).

Tokom seminara vodila se živa diskusija o kriterijumima koje je moguće primeniti u praksi kako bi se primenili zeleni kriterijumi za nabavku pojedinih vrsta proizvoda, kao i o trenutnoj ponudi ovih proizvoda na tržištu Srbije. Prisutni predstavnici OCD-a su izneli primere iz svoje prakse gde su primenili neke od zelenih kriterijuma (na pr. nabavka papira, organizacija održivih tj „zelenih“ događaja i sl.) i istakli spremnost za dalju i temeljniju primenu ovih kriterijuma u svom svakodnevnom radu.

Prisutni su kao neke od izazova naveli nedovoljno razvijeno tržište i slabu potražnju za proizvodima koji ispunjavanju zelene kriterijume, kao i potencijalnu zloupotrebu „ekoloških“ kriterijuma u dosadašnjem iskustvu sprovođenja javnih nabaki. Naglašen je i značaj praćenja zelenih javnih nabavki, izvršenja Ugovora o javnim nabavkama, te uloga Državne revizorske institucije i njeno eventualno uključivanje u proces u ovoj fazi.  

Na seminaru je istaknuto da je momentum za pokretanje javnog dijaloga na temu zelenih nabavki izuzetno povoljan usled tekućih procesa donošenja javnih politika (usvajanje Strategije za razvoj javnih nabavki i izrada Programa za razvoj cirkularne ekonomije koji su u toku), te da su OCD-a spremne da pored aktivnog učešća u zagovaranju za usvajanje Nacionalnog Akcionog Plana ili ekvivalentnog dokumenta za zelene javne nabavke, redovno primenjuju zelene kriterijume u svojim nabavkama kako bi ova tema bila prisutnija u javnosti i kako bi tržište u Srbiji postalo svesnije prednosti koje se pružaju ovim putem.

Projekat „Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana“, realizuje se u okviru Programa Balkanskog fonda za demokratiju, a finansijski je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Objavjeno od valentina