23 октобра, 2019 Događaji, Vesti Нема коментара

U okviru Projekta „Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana“u petak 11.10.2019. u Novom Sadu je u organizaciji ALHem-a održan seminar o zelenim nabavkama sa ciljem da osnaže organizacije civilnog sektora iz Vojvodine da primene zelene kriterijume u postupcima nabavki koje sprovode, kao i da se aktivnije uključe u proces javnog zagovaranja za zelene javne nabavke u Srbiji.

Na seminaru su predstavljene Smernice za primenu principa prilikom sprovođenja postupaka zelenih nabavki namenjene prvenstveno organizacijama civilnog društva. One sadrže osnovne principe i načela na kojima treba da se zasnivaju zelene nabavke i koje organizacije civilnog društva mogu da preuzmu, prilagode i uvrste u svoje interne procedure nabavki. Takođe smo predstavili Vodič kroz kriterijume za zelene javne nabavke koji su bazirane na EU kriterijumima (EU GPP criteria) i tehničkim specifikacijama za četiri grupe proizvoda (papir, usluge i sredstva za čišćenje, nameštaj i IT oprema). Ova dokumenta su izrađena u okviru projekta „Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana“ koji sprovodimo uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške.

Prisutne organizacije su pozvane da se aktivnije uključe u proces praćenja razvoja sistema  javnih nabavki u Srbiji, kao izagovaranja prema nadležnim organima za usvajanje Nacionalnog akcionog plana za zelene javne nabavke ili ekvivalentnog dokumenta.  U ovom momentu je važno da se pokrene javna diskusija i dijalog o ovoj temi sa ciljem povezivanja i jačanja kapaciteta svih zainteresovanih strana, uključujući civilni sektor kako bi tema zelenih nabavki dobila zasluženi značaj.

Objavjeno od valentina