27 јануара, 2016 Za medije Нема коментара

POJAVA LUTAKA SA VEĆOM KOLIČINOM HEMIKALIJA IZ GRUPE FTALATA na tržištu Crne Gore, uznemirila je i našu javnost. S obzirom da je ova vest prenešena u novini Kurir i emisiji Beogradska hronika (RTS), ALHem Vas OBAVEŠTAVA:

Ftalati u igračkama su zabranjeni prema Prаvilniku о оgrаničеnjimа i zаbrаnаmа prоizvоdnjе, stаvlјаnjа u prоmеt i kоrišćеnjа hеmikаliја („Službеni glаsnik RS“ br. 90/13) donetom na osnovu Zakona o hemikalijama. Zabranjeno je stavljanje u promet i korišćenje ovih supstanci i smеša kojе ih sаdržе u igrаčаkаmа i prеdmеtimа nаmеnjеnim zа nеgu dеcе u kоncentracijama vеćim оd 0,1 % (m/m) plаstifikovanog matеrijаlа.
Prema Zakonu o hemikalijama, za kontrolu sprovođenja zabrana i ograničenja hemikalija, pa tako i sadržaja ftalata u dečijim igračkama nadležna je SANITARNA INSPEKCIJA.
Ova inspekcija može da naloži da se povuku sa tržišta dečije igračke koje sadrže ftalate u nedozvoljenim količinama. Za sada nemamo informacije o proizvodjačima, zemlji porekla i/ili bar kodu igračaka sa povišenim sadržajem ftalata u Crnoj Gori, tako da:

APELUJEMO NA NADLEŽNE ORGANE da urade vanrednu kontrolu na unutrašnjem tržištu u smislu utvrđivanja postojanja konkretno ovih igračaka na domaćem tržištu (na osnovu podataka o proizvođaču, zemlji porekla, distributeru, bar kodu) i sprovedu inspekcijski nadzor u smislu provere sadržaja ftalata, kao i da obaveste javnost povodom toga.

Smatramo da je veoma važno da se redovno vrši kontrola dečijih igračaka, a po potrebi i vanredno, i to na unutrašnjem tržištu Republike Srbije, a ne samo prilikom uvoza igrački koje su legalno ušle u zemlju. Odgovornost za stavljanje bezbednih igračaka na tržište je pre svega na proizvođaču, odnosno uvozniku, ali odgovornost postoji i za distributere, koji moraju da imaju saznanja o tome za koje hemikalije nije dozvoljeno da se nađu u igračkama. Iz dosadašnjeg iskustva znamo da i u Evropi malo koja država može sa sigurnošću da tvrdi da na tržištu nema igračaka sa prekoračenom količinom ftalata. O tome svedoči i često informisanje preko Sistema brzog obaveštavanja izmedju evropskih država (RAPEX) za opasne neprehrambene proizvode. 

SAVET ZA POTROŠAČE: ALHem je izradio brošure kako bi upoznali potrošače sa načinima za bezbednu kupovinu proizvoda koji sadrže hemikalije, posebno kućne hemije i dečijih igračaka. Ovom prilikom delimo sa Vama brošuru “Zaštitimo decu”, a ostale brošure možete videti u delu Publikacije na našem sajtu NEBEZBEDNE IGRAČKE

ALHem – alternativa za bezbednije hemikalije je nevladina organizacija koja se zalaže za bezbednu upotrebu hemikalija na tržištu Republike Srbije, kao i za zamenu najopasnijih hemikalija bezbednijim alternativama. Prenosimo iskustva evropskih i međunarodnih nevladinih organizacija u borbi za bezbedno upravljanje hemikalijama, odnosno doprinosimo ostvaranju prava na zdravu životnu sredinu, koje je jedno od osnovnih ljudskih prava.

U nadi da zajedničkim snagama možemo da utičemo na nadležne inspekcijske organe da pojačaju kontrolu dečijih proizvoda na tržištu i pomognemo roditeljima da što bolje biraju bezbednije alternative za svoju decu,

Srdačno Vas pozdravljamo,

Jelena Milić
Koordinator za odnose sa javnošću i komunikacije

Objavjeno od sandra