24 августа, 2022 Vesti Нема коментара

Web konferencija 7. septembar 2022.godine od 13:30-16:30

Supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHCs) mogu se naći u velikom broju različitih potrošačkih proizvoda. U skladu sa članom 33 REACH, odnosno članu 27 Zakona o hemikalijama Republike Srbije, snabdevač proizvoda koji sadrži SVHC u koncentraciji većoj od 0,1% je dužan da potrošaču na njegov upit dostavi informaciju o prisustvu SVHC u tom proizvodu.

Kako bi se olakšala komunikacija između kompanija i potrošača, EU projekat LIFE AskREACH je razvio bazu podataka za snabdevače proizvoda i odgovarajuću aplikaciju za mobilni telefon Scan4Chem. Ova aplikacija omogućava potrošačima da saznaju da li određeni proizvod sadrži SVHCs ili da pošalju zahtev snabdevaču za informaciju o sadržaju ovih supstanci u proizvodu za koji su zainteresovani, ukoliko se taj proizvod ne nalazi u bazi.

Ovi IT alati olakšavaju kompanijama da ispune svoje zakonske obaveze i omogućavaju potrošačima da donose informisane odluke pri kupovini.

Agencija za životnu sredinu Savezne Republike Nemačke (Umweltbundesamt, UBA) i AskREACH tim organizuju još jednu web konferenciju Compliance Digital sa ciljem da se podele do sada stečena iskustva o primeni ovih IT alata u praksi, kao i da se demonstrira postupak unosa podataka u AskREACH bazu.

U toku konferencije, kompanije mogu dobiti odgovore na sledeća pitanja:

• Koje informacije je potrebno da kompanije dostave na osnovu člana 33 REACH, odnosno člana 27 Zakona o hemikalijama RS?
• Kako bi vaša kompanija trebalo da se pripremi za pitanja u vezi SVHC?
• Kakvi su benefiti za kompaniju od korišćenja besplatne AskREACH baze podataka?
• Kako možete da poboljšate komunikaciju unutar vašeg lanca snabdevanja?

Kako bi mogli lakše da prate kratku demostraciju korišćenja IT alata, pozivaju se snabdevači proizvoda da se registruju u bazi podataka AskREACH pre konferencije jednostavnim postupkom u jednom koraku koji se nalazi na ovom linku: https://www.askreach.eu/app-database/

Krajnji rok za prijavu učešća za konferenciju je 5.09.2022, a prijavu je potrebno uraditi putem linka:

Za dodatne informacije u vezi sa konferencijom potrebno je da kontaktirate AskREACH tim (askreach@uba.de) ili da posetite www.askreach.eu.

Objavjeno od valentina