14 новембра, 2017 Vesti Нема коментара

Izloženost ljudi putem transfera bisfenola A (BPA) sa fiskalnih računa, na radnom mestu i u opštoj populaciji, izučavana je u mnogim studijama, različitim pristupima i metodologijama. Iako se rezultati razlikuju u zavisnosti od primenjene metodologije, oni jasno pokazuju na izloženost putem dermalnog kontakta igra važnu ulogu u ukupnoj izloženosti ljudi na BPA, a pogotovo na radnom mestu.

Studija o proceni rizika po zdravlje ljudi koju je uradila Evropska agencija za hemikalije (ECHA) u decembru 2015. godine, kao nadležni organ za hemikalije na nivou EU ističe da postoji značajan rizik po zdravlje ljudi koji su na svom radnom mestu svakodnevno izloženi BPA iz fiskalnih računa, kao što su zaposleni na kasama u trgovinskim lancima, naročito trudnice, jer se efekat BPA može ispoljiti na razvoj ploda ili u kasnijim periodima razvoja deteta, kao što je period adolescencije ili reproduktivni period.

U ovoj Studiji o proceni rizika od bisfenola A dermalnim kontaktom iz termalnog papira korišćen je deterministički i probabilistički model, kao i biomonitoring ispitivanja opšte populacije, kao i kasirki u supermarketima, dakle na radnom mestu. Komitet za procenu rizika ECHA je došao do zaključka da je u svim modelima scenarija izloženosti rizik za opštu populaciju kontrolisan (Risk Characterization Ratios, RCR<1), dok rizik za zaposlene na radnom mestu nije adekvatno kontrolisan, s obzirom da je RCR >1 (RCR=2).

Upravo ova studija, odnosno zaključak o riziku za zaposlene, predstavlja i osnov za donošenje zabrane, odnosno ograničenja stavljanja u promet termalnog papira ukoliko sadrži bisfenol A u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0,02 masenih procenata. Odluka Evropske komisije o ovoj zabrani, odnosno ograničenju je stupila na snagu u EU  12.12.2016 sa rokom primene od 2. januara 2020.godine.

Republika Srbija do sada nije preuzela ovu uredbu u domaće zakonodavstvo, ali se to prema izjavi nadležnog organa za hemikalije, očekuje u toku sledeće godine.

Imajući u vidu da na evropskom tržištu postoje snabdevači termalnog papira koji ne sadrže ovu hemikaliju, kampanjom TOKSIČNI RAČUN želimo da apelujemo na institucije u državnom i javnom sektoru, kao i na kompanije u privatnom sektoru, naročito na trgovačke lance da zamene ovaj proizvod bezbednijom alternativom bez bisfenola A kako bi doprineli očuvanju zdravlja zaposlenih, pre svega radnika na kasi, ali i svih građana Srbije.

Objavjeno od sandra