15 октобра, 2018 Vesti Нема коментара

U Beogradu je u periodu od 10. do 14. oktobra 2018. održan VII Kongres farmaceuta Srbije koji organizuje Savez farmaceutskih udruženja Srbije u saradnji sa Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ovaj kongres se održava svake četvrte godine i predstavlja najveći i najznačajniji naučni i stručni skup farmaceuta našeg regiona.

Na poziv predsednice Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, prof.dr Vesne Matović, predstavnica ALHema, Jasminka Ranđelović je imala prilike da održi prezentaciju pod nazivom „Opasne hemikalije u proizvodima široke potrošnje i regulatorni aspekt kao mehanizam kontrole u EU i Republici Srbiji“. Prezentacija je održana u okviru sesije „Novi dokazi zagađivača životne sredine na zdravlje ljudi“, u okviru koje su prezentovane i teme koje se odnose na PFAS, metil-živu, kao i na bromovane usporivače gorenja. Ovo je bio prvi događaj na kome je ALHem imao prilike da se obrati direktno farmaceutima, tako da im je skrenuta pažnja na opasnost od izloženosti bisfenolu A iz termalnog papira, s obzirom da farmaceuti koji rade u apotekama spadaju u u rizičnu grupu zbog svakodnevnog kontakta sa fiskalnim računima. Istaknut je takođe značaj zelenih javnih nabavki, naročito pri nabavci medicinskih sredstava s obzirom da je na osnovu istraživanja koje je sproveo ALHem, u određenim medicinskim sredstvima od PVC plastike koja su kupljena u našim apotekama detektovana koncentracija dietilheksil ftalata (DEHP) u koncentraciji i do 11,9 % (w/w).

Tema ovogodišnjeg kongresa „Zajedno stvaramo budućnost farmacije“ odražava entuzijazam i želju učesnika da kroz savremene teme i inovativne sadržaje iz različitih oblasti farmaceutske nauke i prakse se zajedno kreira budućnost farmacije i spremnost za nove izazove. Detaljan program kongresa dostupan je na veb sajtu Saveza farmaceutskih udruženja Srbije.

Objavjeno od sandra