26 фебруара, 2018 Vesti Нема коментара

Regionalni sastanak (EECCA) Strateškog pristupa međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM), održan je od 19. do 20. februara u Lođu, Poljska.

Ovaj sastanak je poslednji u nizu pripremnih sastanaka koji su održani u različitim regionima sveta u cilju pripreme za sledeći SAICM 2 Intersessional sastanak koji će biti održan u Stokholmu u Švedskoj sredinom marta 2018. godine, na kojem će se odlučivati o perspektivama daljeg razvoja SAICM posle 2020. godine.


Strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM) je međunarodni politički okvir za bezbedno upravljanje hemikalijama, usvojen 2006. godine sa ciljem da se hemikalije proizvode i koriste na način koji ima minimalan negativan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.


Prva dva dana na regionalnom sastanku se diskutovalo o iskustvima zemalja ovog regiona u postizanju SAICM ciljeva, uključujući finansijske mehanizme, predstavljanje uspešnih priča, naučenih lekcija, kao i razmenu iskustava u naučnoj, tehnološkoj i tehničkoj saradnji. Kao primer uspešne priče, Republika Srbija je pozvana od strane SAICM Sekretarijata da predstavi rezultate projekta „Jačanje kapaciteta i strateškog partnerstva za bezbedno upravljanje hemikalijama u Republici Srbiji“ koji je sproveden u cilju jačanja kapaciteta i saradnje između nadležnih organa za upravljanje hemikalijama, zdravlje i zaštitu potrošača, organizacija civilnog društva i drugih zainteresovanih strana radi unapređenja primene propisa, zajedničkog delovanja u ovoj oblasti, ali i informisanja javnosti. Projekat je sproveden u toku 2015-2016 godine od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Programom UN za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva iz Srbije „ALHem“- Alternativa za bezbednije hemikalije i sa međunarodnom organizacijom „WECF“ – Women in Europe for a Common Future. Finansijska sredstva za realizaciju ovog projekta obezbeđena su iz fonda Quick Start Programme (QSP) koji je osnovan u okviru SAICM. Prezentaciju su zajedno održale Sonja Roglić iz Ministarstva zaštite životne sredine, SAICM nacionalna fokalna tačka i Jasminka Ranđelović iz Alternative za bezbednije hemikalije.

Drugog dana skupa Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je predstavila vrlo važan dokument pod nazivom „Mapa puta za aktivnije uključivanje zdravstvenog sektora u SAICM okvir posle 2020“, što je od značaja za usmeravanje daljeg rada ALHema koji, između ostalog, prati uticaj hemikalija po zdravlje ljudi. Trećeg dana skupa se diskutovalo o viziji, ciljevima, implementaciji i finansijskim mehanizmima za razvoj SAICM posle 2020.


S obzirom da je Jasminka Ranđelović, predstavnica ALHema bila i deo IPEN tima (Međunarodna mreža koja se zalaže za budućnost bez toksičnih hemikalija), zajedno sa kolegom iz Ukrajine, Denisom Pavlosvsky (MAMA-86), predstavila je aktivnosti rada nevladinog sektora iz EECCA regiona na realizaciji SAICM ciljeva. Kao primer iz Srbije, predstavljeni su rezultati kampanje “Toksični račun” koje je ALHem sproveo u toku 2017. godine. Sastanku je takođe prisustvovala predstavnica Ambasadora održivog razvoja i životne sredine, SAICM NGO fokalne tačke u Srbiji, dr Anđelka Mihajlov.

Za više informacija preuzmite IPEN izveštaj sa ovog skupa i sve prezentacije.

Objavjeno od sandra