31 августа, 2022 Vesti Нема коментара

Ove nedelje je počela konferencija u vezi daljeg razvoja okvira za Strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM)-IP4 za period posle 2020. godine (SAICM-Beyond -2020-Framework) kojim se osigurava bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom. Konferencija se održava u Bukureštu i trajaće do 2.09.2022.

Sve veća proizvodnja i korišćenje štetnih hemikalija, zagađenje i otpad prerasta u treću planetarnu krizu[1], pored već postojećih kriza uzrokovanih klimatskim promenama i ugrožavanjem biodiverziteta. Neophodno je hitno delovanje usmereno na rešavanje celokupnog  životnog ciklusa hemikalija, uključujući i fazu otpada, čime bi se istovremeno rešavale i pretnje po ljudsko zdravlje i životnu sredinu koje polaze od enormne upotrebe hemikalija, preko lošeg upravljanja hemikalijama i otpadom, do sve veće proizvodnje i eksploatacije sirovina.

Strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM) i Deklaracija iz Dubaija, usvojeni 2006. godine na Prvoj međunarodnoj konferenciji o upravljanju hemikalijama (ICCM1), imali su za cilj postizanje dobrog upravljanja hemikalijama i otpadom tokom celokupnog životnog ciklusa do 2020. godine[2]. Danas, u 2022. godini, postoji  još hitnija potreba za delovanjem. SAICM je identifikovao važna pitanja i stvorio višesektorsku platformu i proces sa više zainteresovanih strana za delovanje, koji uključuje vlade, civilno društvo, kompanije, univerzitete i naučnu zajednicu. Međutim, opšti cilj nije postignut, a ostvareni napredak je nedovoljan i uglavnom je ograničen na prikupljanje informacija, dok je preduzeto samo nekoliko konkretnih mera za smanjenje rizika. Štetni uticaji na zdravlje ljudi i životnu sredinu od eksploatacije sirovina, proizvodnje, upotrebe i odlaganja hemikalija i dalje postoje.

Vremena za gubljenje nema. Potreban nam je sporazum za snažan SAICM okvir za period posle 2020. godine koji zahteva više od Deklaracije iz Dubaija o međunarodnom upravljanju hemikalijama[3] i obezbeđuje ambiciozno smanjenje i prevenciju štetnih hemikalija i otpada na globalnom nivou, a koji će doneti stvarne promene, uključujući primenu bezbednijih alternativa.

Veliki broj nevladinih međunarodnih i EU organizacija, kao i značajan broj organizacija iz Srbije i nekoliko iz našeg regiona, su uputile na ovom sastanku zajednički hitan poziv vladama, industriji i drugim zainteresovanim stranama da rade na stvaranju  budućnosti bez toksičnih hemikalija. Poziv na akciju sa konkretnim predloženim ciljevima i merama se nalazi na ovom LINKU.

Na konferenciji učestvuju predstavnice ALHem-a, kao i predstavnica Ambasadora održivog razvoja i životne sredine. 

Objavjeno od valentina