ALHem - Alternativa za bezbednije hemikalije
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Blog full width

Home » » Blog full width

Od 27.02-3.03.2023. godine održan je II deo četvrtog pripremnog sastanka u Najrobiju, Kenija u okviru procesa za razmatranje daljeg razvoja SAICM okvira za period posle 2020. godine, a koji bi trebalo da smanji štetan uticaj hemikalija i otpada na globalnom nivou. Očekuje se da novi okvir bude usvojen na ICCM5 ove godine u septembru u Bonu, Nemačka.

Predstavnica ALHem-a, Valentina Mart je učestvovala na…

Saznaj Više

Evropska agencija za hemikalije (ECHA) je objavila da započinje evaluaciju predloga za zabranu/ograničenje PFAS u smislu procene rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i socio-ekonomski impakt.

Predlog su podneli nadležni organi Danske, Nemačke, Holandije, Norveške i Švedske 13. 01.2023 u cilju smanjenja emisije PFAS u životnu sredinu i stavljanja bezbednijih proizvoda na tržište EU.  Procenjuje se da bi oko 4,4 miliona…

Saznaj Više

Korak napred, nazad dva – Napreduje li Srbija u Poglavlju 27?

Da li se više udaljavamo, nego približavamo EU? Idemo li korak napred, nazad dva kada se radi o Poglavlju 27 – oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena? O napretku naše zemlje u Poglavlju 27 bilo je reči na događaju predstavljanja Izveštaja iz senke za Poglavlje 27: Korak napred, nazad dva u organizaciji Koalicije 27.

Iako se interesovanje građana i građanki za teme…

Saznaj Više

Konzorcijum međunarodnih i evropskih nevladinih organizacija (HEJSupport, SSNC, EEB i ostalih organizacija među kojima je i ALHem) koji radi na pitanjima od značaja koja izazivaju zabrinutost u okviru SAICM Beyond 2020 procesa, učestvovala je na četvrtom sastanku međusesijskog procesa (IP4), koji je održan u Bukureštu, od 29. avgusta do 2.septembra 2022.

Organizacija HEJSupport govoreći u ime ovog konzorcijuma je u uvodnom obraćanju naglasila da…

Saznaj Više

ALHem na konferenciji SAICM-Beyond-2020-Framework

Ove nedelje je počela konferencija u vezi daljeg razvoja okvira za Strateški pristup međunarodnom upravljanju hemikalijama (SAICM)-IP4 za period posle 2020. godine (SAICM-Beyond -2020-Framework) kojim se osigurava bezbedno upravljanje hemikalijama i otpadom. Konferencija se održava u Bukureštu i trajaće do 2.09.2022.

Sve veća proizvodnja i korišćenje štetnih hemikalija, zagađenje i otpad prerasta u treću planetarnu krizu, pored već postojećih kriza uzrokovanih klimatskim promenama i…

Saznaj Više

Web konferencija 7. septembar 2022.godine od 13:30-16:30

Supstance koje izazivaju zabrinutost (SVHCs) mogu se naći u velikom broju različitih potrošačkih proizvoda. U skladu sa članom 33 REACH, odnosno članu 27 Zakona o hemikalijama Republike Srbije, snabdevač proizvoda koji sadrži SVHC u koncentraciji većoj od 0,1% je dužan da potrošaču na njegov upit dostavi informaciju o prisustvu SVHC u tom proizvodu.