Šta znači ovaj simbol?

Tačno! Netačno!

Na kom proizvodu se može naći ovaj simbol?

Na kom proizvodu možete naći ovaj simbol?

Tačno! Netačno!

Na kojim proizvodima se često nalazi ovaj simbol?

Tačno! Netačno!

Na kojim proizvodima se nalazi ovaj simbol?

Tačno! Netačno!

Šta znači ovaj simbol?

Tačno! Netačno!

Šta učiniti s proizvodom označenim ovim simbolom?

Tačno! Netačno!

Na kom proizvodu se može videti ovaj simbol?

Tačno! Netačno!

Kakva je razlika između ova dva simbola?

Tačno! Netačno!

Ovaj simbol predstavlja različite opasnosti po zdravlje. Što je od navedenog u nastavku tačno?

Tačno! Netačno!

Kakva je razlika između ova dva simbola?

Tačno! Netačno!

„BUDITE BEZBEDNI, ČITAJTE ETIKETU!“