ALHem -
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Eko znak

Home » Eko znak

http://alhem.rs/wp-content/uploads/2013/12/eko-label.jpg

EU Eko Znak

Dodeljivanje EU eko znaka za proizvode koji su proizvedeni u Republici Srbiji nije moguća u okviru Republike Srbije (biće moguće u trenutku kada Srbija postane članica EU ili bude u okviru EEA zone) ali je moguće u odgovarajućoj zemlji članici EU (odnosno u okviru EEA zone) gde se proizvod plasira na tržište (pod uslovom da proizvod ujedno ispunjava i sve odgovarajuće zahteve za konkretnu grupu proizvoda za EU Eko znak).
http://alhem.rs/wp-content/uploads/2013/12/eko-sr.jpg

Nacionalni Eko znak Republike Srbije

U Republici Srbiji je uspostavljenodgovarajući nacionalni Eko znak. Detalji uvezi postupka i uslova dodeljivanja ekoznaka definisani su Pravilnikom o bližimuslovima, kriterijumima i postupku zadobijanje prava na korišćenje ekološkogznaka, elementima, izgledu i načinuupotrebe ekološkog znaka za proizvode iusluge, “Sl. glasnik RS“, broj 49/2016).Pravilnik sadrži i konkretne kriterijume zaeko znak za 26 različitih grupa proizvoda.Kriterijumi su izrađeni po ugledu naodgovarajuće kriterijume za EU Eko znak.Eko znak Republike Srbije dodeljen je zanekoliko proizvoda koji su proizvedeni uRepublici Srbiji