ALHem -
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Ask Reach

Home » Ask Reach

KAKVO JE VAŠE MIŠLJENJE O HEMIKALIJAMA U PROIZVODIMA?

Upitnik Vam neće oduzeti više od 5 minuta za popunjavanje. Unapred hvala na učešću.
PRAVO NA INFOMACIJU O SADRŽAJU HEMIKALIJA U PROIZVODIMA

Opšti cilj projekta SERBIA Ask REACH  je pokretanje zamene opasnih supstanci (supstance koje izazivaju zabrinutost, Substances of Very High Concern-SVHC) u proizvodima bezbednijim alternativama i to:
 
Povećanje tražnje
Kroz povećanje tražnje za proizvodima bez opasnih hemikalija na tržištu.
Podrška industriji
Podrška industriji za identifikaciju SVHC u svojim proizvodima.
Projekat je financiran od strane Federalnog ministarstva zaštite životne sredine, i nuklearne sigurnosti Republike Nemačke (BMU) i Federalne agencije za zaštitu životne sredine Republike Nemačke (UBA).
 
Projektni parner: Baltički forum za životnu sredinu – Nemačka (BEF).

Ovim projektom se Srbija uvodi u red partnerskih zemalja projekta LIFE AskREACH, kao eksterni partner. Ciljevi ovog projekta su isti kao i ciljevi LIFE AskREACH projekta i to su:

 
Podizanje svesti potrošača o sadržaju SVHC u proizvodima i davanju mogućnosti potrošačima da biraju između proizvoda koji ne sadrže SVHC i onih koji ih sadrže.
Obezbedjivanju potrošačkih instrumenata koji su laki za korišćenje (u vidu aplikacije na mobilnom telefonu) a koji će omogućiti potrošaču lako slanje zahteva za informaciju o sadržaju SVHC u proizvodu i/ ili dobijanje momentalnog odgovora ukoliko je informacija sadržana u bazi podataka, u cilju prevazilaženja sadašnjeg problema gde je za dostavljanje ovakve informacije predvidjeno 45 dana. 
Podizanje svesti i usaglašenosti dobavljača proizvoda o SVHC u proizvodima i obavezi komunikacije u lancu snabdevanja u skladu sa članom 27. Zakona o hemikalijama.
 
 
Tokom projekta LIFE AskREACH biće razvijena baza podataka proizvoda sa informacijama o SVHC u proizvodima koje če dostavljati snabdevači i proizvođači. Baza će biti povezana sa mobilnom aplikacijom koju potrošači mogu koristiti za dobijanje informacija o SVHC u proizvodima. Ako željeni podaci još uvek nisu dostupni u bazi podataka, zahtev za informacijama će se automatski slati dobavljaču proizvoda. Projekat SERBIA AskREACH je omogućio i Srbiji da učestvuje u pripremi i razvoju aplikacije kako bi i naši potrošači imali priliku da koriste ovu aplikaciju na svom jeziku i prilagođenu srpskom tržištu.
 
Kampanja će biti kasnije replikovana u nekim zemljama regiona koje nisu članice Evropske unije.