ALHem -
+386 40 123 456
info@premiumcoding.com

Ask Reach

Home » Ask Reach

Hemija među nama je dobra stvar. Osim kad nije.


Besplatno preuzmite aplikaciju Scan4Chem na srpskom jeziku na Google Play i App Store

U čemu je problem?

U svakodnevnom životu okruženi smo potencijalno štetnim hemikalijama koje se nalaze u potrošačkim proizvodima. Mnoge od njih se koriste kao aditivi u plastici, usporivači gorenja u nameštaju i sedištima za kola, plastifikatori u igračkama i PVC podnim oblogama, ili kao zaštitni sloj u limenkama. Ove štetne supstance se oslobađaju u životnu sredinu i pronalaze put do našeg organizma.
 SKENIRAJ I PITAJ!
Koristite Scan4Chem - aplikaciju za proveru sadržaja opasnih hemikalija u proizvodu

 

Moje pravo da znam!

U skladu sa EU REACH Uredbom, odnosno Zakonom o hemikalijama RS, supstance koje izazivaju zabrinutost (eng. SVHC) se nalaze na tzv. Listi supstanci kandidata za Listu SVHC. Potrošači imaju pravo da znaju da li proizvod sadrži neku od supstanci sa ove liste u koncentraciji iznad 0,1 % (m/m). Na zahtev, snabdevači proizvoda su dužni da pruže ovu informaciju. Ovo pravo se primenjuje skoro na sve potrošačke proizvode.